Over Sint-Trudo

Sint-Trudo Ziekenhuis is een dynamisch, modern en volledig vernieuwd ziekenhuis met 310 erkende bedden, ruim 850 medewerkers en een 150-tal artsen. Wij focussen op een patiëntgericht, preventief en kwalitatief gezondheidsbeleid. We zijn deskundig én dichtbij en staan elke dag klaar voor mekaar en voor onze patiënten.
Voorzijde Sint-Trudo

Sint-Trudo Ziekenhuis is een moderne zorginstelling die, naast lid van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, ook samenwerkt met andere ziekenhuizen en partners binnen een transmurale zorgketen. Sint-Trudo focust zich op gespecialiseerde basiszorg en differentieert zich daarnaast ook in bepaalde sub-specialismen.

Na een intensief accrediteringsproces behaalden we op 17 september 2018 het gouden JCI kwaliteitslabel. Deze internationaal erkende accreditering bevestigde dat ons ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt volgens de hoogste normen. De laatste jaren bouwt Sint-Trudo samen met LIGB-KU Leuven verder aan een nog meer duurzaam kwaliteitsbeleid door een pioniersrol op te nemen in de ontwikkeling van het Vlaamse kwaliteitsmodel “FlaQuM”. Sint-Trudo financiert één van de drie leerstoelen om deze ontwikkeling en implementatie mogelijk te maken. 

We zijn een ziekenhuis met een gezonde dosis ambitie, we willen vooruit. Sint-Trudo bouwt continu verder aan de toekomst met grote en minder grote projecten en innovaties. Zo willen we onze maatschappelijke rol ook in de toekomst optimaal blijven vervullen.

De beste zorg bieden en onze ambities waarmaken, kunnen we uiteraard niet zonder onze medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht van ons ziekenhuis en zijn van zeer grote waarde voor ons ziekenhuis en onze patiënten. Daarom zetten we alles op alles om onze medewerkers werkgeluk te bieden. Onderstaande belofte vormt de basis om dat werkgeluk te borgen:

 

   Bij Sint-Trudo Ziekenhuis
   staan we dichtbij de patiënt én dichtbij elkaar.
   We zijn een toegankelijk en open ziekenhuis met een mensgerichte aanpak
   en korte communicatielijnen.
   Met professionele omkadering, wederzijds respect,
   stimulerende begeleiding
   en ruimte voor flexibiliteit
   tonen we onze betrokkenheid en uiten we ons vertrouwen in elkaar.
   We zijn een ambitieus en innovatief ziekenhuis waar samenhorigheid en sfeer
   hand in hand gaan
   met visie en kwaliteit.

 

Hier maken we elke dag samen een wezenlijk verschil.