Historiek

Sint-Jozef kliniek

Geschiedenis

In 1930 richtten de Zwartzusters Augustinessen de Sint-Annakliniek op. Eind 1938 startte de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar met de bouw van het Sint-Jozefziekenhuis. De officiële opening van dit ziekenhuis kon door de oorlog pas plaatsvinden in 1947

In 1991 ontstond het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo uit de fusie van de Sint-Annakliniek (Stenaertberg) en het Sint-Jozefziekenhuis (Diestersteenweg). 

In 2013 zijn alle verpleegafdelingen van campus Sint-Anna gevestigd in het vernieuwde ziekenhuis aan de Diestersteenweg en werd ook de architectonische eenmaking van beide ziekenhuizen een feit. Het ziekenhuis kreeg toen de huidige naam "Sint-Trudo Ziekenhuis".