Samenwerking

Sint-Trudo Ziekenhuis werkt samen met tal van partners zowel binnen als buiten de zorg om aan de patiënten een gediversifieerd en geïntegreerd zorgaanbod te kunnen bieden in de best mogelijke omstandigheden.

Met verenigingen van huisartsen

Met het oog op een gecoördineerde transmurale zorgverlening is een goede samenwerking met de huisartsen van cruciaal belang. Deze samenwerking wordt voornamelijk geformaliseerd binnen het overlegplatform dat is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkringen in onze regio en van het medisch korps en de directie van Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze samenwerking vertaalt zich in concrete afspraken om de zorgverlening voor de patiënt zo naadloos en optimaal mogelijk te laten verlopen.

De Huisartsenwachtpost 38, naast het ziekenhuis, is een concreet voorbeeld van de intense samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis.
 

Met woonzorgcentra

Om de zorgcontinuïteit voor geriatrische patiënten te garanderen, heeft Sint-Trudo Ziekenhuis een samenwerking met woonzorgcentra uit de regio Sint-Truiden. Het accent ligt hierbij op wederzijdse afspraken om de kwaliteit van zorg te optimaliseren voor de inwoners van woonzorgcentra.
 

Met ziekenhuizen

Jessa Ziekenhuis, Sint-Franciscusziekenhuis en azVesalius

De vier ziekenhuizen vormen samen het ziekenhuisnetwerk Andreaz. 

UZ Leuven

Op tal van vlakken werken we nauw samen met UZ Leuven, o.a. inzake fertiliteit/vruchtbaarheidsstoornissen, neonatale samenwerking, weefsel- en cellenbanken, Leuvense Navelstrengbloedbank, hadrontherapie …

Asster

Sint-Trudo Ziekenhuis en Asster werken nauw samen op diverse domeinen zoals onder andere inzake de verwijzing en behandeling van patiënten, liaisonpyschiatrie, dienstverlening op het vlak van apotheek, sterilisatie …

Jessa Ziekenhuis (Hasselt) en ZOL (Genk)

Met beide ziekenhuizen wordt o.a. samengewerkt in het kader van de behandeling van pijn (multidisciplinaire algologische teams en multidisciplinaire behandelcentra voor chronische pijn) en via het Limburgs Oncologisch Centrum voor radiotherapie, oncologie en hematologie.

C.H.C. Rocourt, ZOL en UZ Leuven

Samenwerkingsovereenkomsten inzake de intensieve en hooggespecialiseerde medische verzorging van te vroeg geboren baby’s wiens leven in gevaar is.

PET-infrastructuur

Voor de uitbating van de PET-infrastructuur werd een afzonderlijke vzw opgericht met Sint-Trudo Ziekenhuis, Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, UZ Leuven, azVesalius en Sint-Franciscusziekenhuis.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vzw van 23 Vlaamse ziekenhuizen. De leden verbinden zich ertoe om door de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk en een samenwerkingsprotocol, een optimalisatie van de zorgkwaliteit te realiseren en kennis binnen het netwerk te valoriseren.

 

Met andere zorgpartners

Stichting tegen Kanker

Samen met de Stichting tegen Kanker voorziet Sint-Trudo Ziekenhuis verzorging door schoonheidsspecialistes tijdens een kankerbehandeling, alsook workshops en lezingen voor kankerpatiënten.

Present

Voor de vrijwilligerswerking binnen Sint-Trudo Ziekenhuis wordt een beroep gedaan op Present. Deze organisatie zorgt ervoor dat de administratie voor de vrijwilligers geregeld wordt en dat ze een opleiding krijgen.

Mediclowns

Zij bezoeken wekelijks de patiëntjes op de kinderafdeling.

 

Met Listel

Om de samenwerking rond multidisciplinaire zorg met de betrokken zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn te verbeteren, heeft Sint-Trudo Ziekenhuis een overeenkomst met Listel vzw. Dit provinciaal overlegplatform bestaat uit 3 grote pijlers:

  • SEL Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
  • GDT Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging
  • PALLION Specifieke thuiszorg bij palliatieve patiënten

SEL/GDT kan rekenen op ondersteuning van de Plaatselijke Overlegplatforms (POP) waarin ook Sint-Trudo Ziekenhuis participeert.

Samenaankoop

Hospilim

Sint-Trudo Ziekenhuis is lid van het ziekenhuisnetwerk vzw HospiLim.

Dit netwerk bestaat uit de 6 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en 4 psychiatrische centra. Het doel van vzw HospiLim is om via een gemeenschappelijk overlegplatform het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen en synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden. 
 

Opdrachtencentrale Thomas More

Een samenwerkingsovereenkomst tussen UZ Leuven, AZ Diest, Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen, Sint-Trudo Ziekenhuis, het MS-Centrum in Melsbroek en Z.org KU Leuven om samen aankopen te realiseren met als doelstellingen: optimalisatie van de aankoopfunctie, realisatie van kostenbesparingen, efficiëntievoordelen en kwaliteitswinst, bundeling en uitwisseling van kennis en expertise, stimulering van innovatieve oplossingen. In tegenstelling tot de werking met Hospilim wordt een dossier telkens gecoördineerd door een aankoper van één van de betrokken ziekenhuizen. Ook de vergaderlocatie roteert.