Missie en visie

In Sint-Trudo Ziekenhuis stellen we elke dag alles in het werk om onze missie “deskundig én dichtbij” waar te maken, om warme en kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Doelstellingen

Onze missie "deskundig én dichtbij" vertaalt zich in vijf concrete doelstellingen waar we allemaal samen voor gaan in Sint-Trudo Ziekenhuis: 

Mensgerichte zorg

Mensgerichte zorg

Warme zorg, met oog voor de mens achter de patiënt en zijn naasten, is onze belangrijkste drijfveer. We houden waar mogelijk rekening met individuele voorkeuren, behoeftes en waarden. Patiënten krijgen een actieve rol in hun zorgproces en binnen ons ziekenhuis. Ze zijn goed geïnformeerd, betrokken en gehoord.

Expertise

Expertise

Patiënten en hun naasten kunnen in het volste vertrouwen beroep doen op onze deskundige zorgverleners. Elke dag bieden we kwaliteitsvolle en veilige zorg die wetenschappelijk onderbouwd is. We zoeken continu naar verbetering en delen onze expertise om samen te blijven groeien.

Verbindend partnerschap

Verbindend partnerschap

Als ziekenhuis zijn we een schakel in het totale zorgtraject. We werken nauw samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Kwaliteitsvolle zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we allen gelijkwaardige partners zijn, elk vanuit de eigen sterktes en expertise.

Werkgeluk

Werkgeluk

Competente en gedreven medewerkers zijn onze hefboom én ons uithangbord. Samen vormen we een sterk team waarbinnen we klaarstaan voor mekaar en bereid zijn om elke dag bij te leren. Wij bieden een professioneel werkkader met korte communicatielijnen, waar mensen vanuit hun kracht en met volle goesting aan de slag gaan.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Om onze zorgopdracht te blijven vervullen, voeren we een duurzaam beleid in onder andere infrastructuur, digitalisering en financiële middelen. Zo blijven we een gezonde organisatie. We verzekeren de continuïteit van onze dagelijkse werking en zetten middelen verantwoord in. Op onze fundamenten bouwen we letterlijk en figuurlijk verder aan onze toekomst, met aandacht en respect voor de omgeving.

Waarden

Om onze missie waar te maken hanteren we vijf waarden die samen het woord STERK vormen:

Samen

We werken als één sterk en hecht team samen met patiënten, hun naasten en onze externe zorgpartners. We staan dichtbij de patiënt en dichtbij elkaar. Samen staan we sterk, elk vanuit zijn eigen perspectief en met een eigen rol.

Transparant

We zijn een toegankelijk en open ziekenhuis met een mensgerichte aanpak en korte communicatielijnen. Door informatie met elkaar te delen en in overleg te gaan, bouwen we in vertrouwen aan kwaliteitsvolle zorg. We communiceren transparant over ons beleid en zorgaanbod.

Effectief

De juiste zorg op het juiste moment voor elke patiënt is het streefdoel van elke medewerker. We stellen alles in het werk om dit te realiseren op een duurzame en veilige manier, met respect voor mens en natuur. We dagen elkaar continu uit om onze werking en ons zorgaanbod te verbeteren.

Respect

Vanuit onze christelijke inspiratie hebben we respect voor ieders waarden en overtuiging. We behandelen iedereen zoals we zelf ook graag behandeld worden, met vriendelijkheid en inlevingsvermogen. We werken aan een open en stimulerende cultuur waarin feedback altijd mogelijk is.

KwaliTijd

We blijven investeren in tijd en middelen om te bouwen aan kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Met een kritische en open geest stellen we onszelf en onze werking in vraag. Zo kunnen we aan verbetering werken en de beste zorg leveren.