Missie en visie

Sint-Trudo Ziekenhuis is een moderne zorginstelling. Wij focussen op een patiëntgericht, preventief en kwalitatief gezondheidsbeleid.

Missie & visie

Sint-Trudo biedt basis specialistische zorg aan én differentieert zich daarnaast in bepaalde subspecialismen. We maken deel uit van het pilootproject "klinisch netwerk Zuid-West Limburg" en werken samen met andere ziekenhuizen en partners binnen een transmurale zorgketen.

Wij vertalen dit door:

 • je te verwelkomen op een persoonlijke en gastvrije wijze,
 • tijd te maken om naar jou te luisteren,
 • respect te tonen voor je eigenheid en overtuiging,
 • correcte informatie te geven over je gezondheid,
 • vertrouwelijk om te gaan met de informatie over jouw verblijf,
 • je eigen betrokkenheid bij de verzorging te stimuleren,
 • te streven naar het behoud en herstel van je autonomie,
 • de continuïteit en de coördinatie van je zorgen te verzekeren,
 • in samenspraak met jou je ontslag voor te bereiden,
 • aandacht te hebben voor jouw opmerkingen en suggesties,
 • te zorgen voor een reëel gevoel van patiëntveiligheid,
 • een grondhouding die: 
  • ruimte laat voor het verhaal van patiënten 
  • ruimte geeft voor stille aanwezigheid 
  • ruimte biedt aan mantelzorgers om de eigen keuzes mee te ondersteunen. 


Kortom, wij streven naar een gezondheidszorg van hoge kwaliteit met veel zorgzaamheid, aandacht en hartelijkheid voor mekaar.

Cultuur en waarden

Wij stellen elke dag alles in het werk om gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan te bieden met een menselijk gelaat. We zijn deskundig én dichtbij. Om dat credo waar te maken, hanteren we onderstaande omgangsnormen:

respectvol

Respectvol

In Sint-Trudo Ziekenhuis zijn we er ons van bewust dat elke persoon, collega of patiënt, uniek is. Iedereen heeft het recht om zijn eigen waardes, overtuiging en beleving te hebben. Ook privacy en het maken van eigen keuzes is een recht dat we voor iedereen onderschrijven.

empathisch

Empathisch

Inspraak van de patiënt is enkel mogelijk wanneer wij als zorgverstrekkers en collega's het nodige inlevingsvermogen aan de dag leggen. We winnen informatie in, geven informatie en gaan in overleg met mekaar, en doen daarbij de inspanning om ons ook in de plaats van de andere te stellen: onze patiënt, partner of collega. Dat is voor ons de sleutel tot een goede gezondheidszorg en opbouwend samenwerken. 

warmhartig

Warmhartig

Wij bieden zorg op mensenmaat. Daarbij verliezen we de mens nooit uit het oog: we behandelen patiënten en collega's zoals we zelf ook graag behandeld worden. Met vriendelijkheid en genegenheid. We zijn zorgzaam en ons werk doen we met heel ons hart. Want alleen zo kan je pas écht een wezenlijk verschil maken.

toegankelijk

Toegankelijk

Wij zijn toegankelijk, betekent niet alleen dat we ons als persoon openstellen en aanspreekbaar zijn voor onze patiënten en mekaar.
Ons ziekenhuis ziet toegankelijk ook in die betekenis, dat de zorg die we aanbieden betaalbaar is voor iedereen. Door te zorgen dat we een financieel gezonde en efficiënte organisatie zijn en blijven, moet het haalbaar zijn voor het ziekenhuis om de beste zorg voor iedere patiënt te garanderen. 

bewogen

Bewogen

In Sint-Trudo Ziekenhuis inspireert de christelijke traditie ons. Dat wil niet zeggen dat iedereen christelijk moet zijn om hier te werken, maar wel dat we binnen onze organisatie aandacht hebben voor alles wat een mens beroert en we die waarde bij onze medewerkers herkennen.