RX thorax (longen)

Dit type onderzoek wordt conventionele radiologie of radiodiagnostiek genoemd. Bij een RX-onderzoek maken we beelden van delen van het lichaam op basis van röntgenstralen. Het resultaat noemen we röntgenfoto's, waarop afwijkingen kunnen aangetoond worden zoals breuken, longontsteking, artrose, hartgrootte, enz.
Een RX thorax brengt de longen in beeld.

Verloop van het onderzoek

Een RX thorax (longfoto) kan aangevraagd worden als routineonderzoek om een diagnose te kunnen stellen of kan dienen als voorbereiding op een heelkundige ingreep. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en is niet pijnlijk.

  • De verpleegkundige begeleidt je vanuit de wachtzaal naar de onderzoekkamer. Hij/zij zegt je welke kledij of juwelen je moet uitdoen voor het onderzoek.
  • Afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden, moet je een bepaalde houding aannemen op de röntgentafel. Dit kan soms moeilijk zijn maar is nooit echt pijnlijk.
  • De RX-buis komt centraal boven het te onderzoeken lichaamsdeel door middel van een lichtvizier. Indien nodig kan de RX-tafel bewogen worden.
  • Het is van essentieel belang om goed de richtlijnen te volgen wanneer men je vraagt om niet te bewegen of je adem in te houden tijdens het maken van de beelden. Bewegen of ademen tijdens het onderzoek veroorzaakt meestal een onleesbare foto.

De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt de radioloog een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen.

CT scan

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Je hoeft niet nuchter te zijn.

Nazorg

Er is geen nazorg nodig, je kan na het onderzoek al je activiteiten verder zetten.