Echo met biopsie

Een echografie is een onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om in het lichaam te kijken. Op die manier voeren we een geleide punctie uit om wat weefsel uit bvb. de borst weg te nemen (biopsie) voor nader onderzoek in het labo.

Verloop van het onderzoek

Een echografie met biopsie duurt ongeveer 20 minuten en maakt geen gebruik van röntgenstralen.

Op basis van de gegenereerde echobeelden, voeren we een biopsie uit ter hoogte van de borst bvb. Bij deze biopsie nemen we wat weefsel weg voor nader onderzoek in het labo. De biopsie is de meest nauwkeurige onderzoeksmethode en vormt vaak het sluitstuk van het proces voor het stellen van een diagnose.

Nadat de resultaten gekend zijn in het labo, sturen we een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Voor dit onderzoek moet je steeds een afspraak maken op de dienst radiologie (tel. 011 69 92 75).

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding vereist.

Wanneer je bloedverdunnende middelen gebruikt of een anti-stollingstherapie volgt, dan moet je dit vooraf zeker melden aan de radioloog. Je wordt hier ook op bevraagd.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

De verpleegkundige zal nog enige tijd druk uitoefenen op de plaats van de punctie om een lokale bloeding te voorkomen. 
Bij pijn, een lokale bloeding of zwelling neem je best contact op met de dienst radiologie: 011 69 92 75.