Sint-Trudo opent nieuw centrum voor pijnbehandelingen en kleine ingrepen

Op maandag 5 februari opent in Sint-Trudo een gloednieuw ambulant centrum. Hier zullen ingrepen plaatsvinden die maar een korte recuperatietijd vragen, alsook verschillende pijnbehandelingen.

Overzicht

Datum

05 feb 2024

Operatiezaal hyperambulant dagziekenhuis preopening

“De vraag en mogelijkheden rond ambulante ingrepen nemen al een hele tijd toe. Waar vroeger patiënten voor een ingreep verschillende dagen in een ziekenhuis moesten verblijven, is dat nu dankzij sterk verbeterde technologieën steeds vaker niet meer nodig. We weten dat er ook in de toekomst nog een verdere verschuiving naar meer ambulante behandelingen aankomt, waarbij het voor het ziekenhuis en de patiënt belangrijk is om ons hierop goed te organiseren.”, verduidelijkt Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo Ziekenhuis.  

Vlotte doorstroming 

“Binnen de ambulante ingrepen is er nog een groot onderscheid, afhankelijk van de operatie- en recuperatietijd. Daarom hebben we ervoor gekozen om een afzonderlijk ambulant centrum te openen, specifiek voor kortdurende ingrepen en pijnbehandelingen. De recuperatietijd is hiervoor zeer kort, waardoor patiënten nog sneller huiswaarts kunnen gaan, dan bij andere ingrepen in een ambulante setting. Door dit nu los van elkaar te organiseren, kunnen we de doorstroming vlotter laten verlopen voor deze patiënten. Hun kort verblijf in ons ziekenhuis wordt zo een stuk aangenamer.”, aldus Lena Hermans, projectleider.

Operatiezaal hyperambulant dagziekenhuis preopening 1

Moderne uitrusting 

“Er is hier een wachtzaal, twee behandelzalen die we volledig steriel kunnen gebruiken, kleedruimtes en een mooi ingerichte recoveryzaal, waar patiënten in een comfortabele zetel kunnen uitrusten na hun ingreep of behandeling. Hier worden zij nog even onder supervisie van verpleging en artsen opgevolgd, vooraleer ze huiswaarts keren.”, legt afdelingshoofd Marijke Billen uit. 

“Bij de inrichting van de ruimtes is er veel aandacht besteed aan de beleving van de patiënt en alles is voorzien om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.” 

Zicht op recoverylounge met zetels in hyperambulant dagziekenhuis

Mensgerichte zorg 

Algemeen directeur Cindy Monard vult aan: “In Sint-Trudo Ziekenhuis werken we elke dag met hart en ziel aan mensgerichte en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten. De realisatie van dit nieuwe centrum is dan ook zeer belangrijk. Het feit dat we nu een mooi uitgebouwd en georganiseerd pijncentrum hebben én een uitgebreide capaciteit voor die kortdurende ingrepen waar patiënten vlot kunnen doorstromen, gaat een groot verschil maken in de beleving van die patiënten.” 

Balie hyperambulant dagziekenhuis

Praktisch 

Bij de start zal je hier al terechtkunnen voor oogingrepen zoals cataractchirurgie, ooglidchirurgie, intra-vitreale injecties, … en het plaatsen van pacemakers. Daarnaast wordt er bij de start ook het pijncentrum georganiseerd voor de behandeling van (chronische) pijn met behulp van infiltraties. Op termijn zal dit aanbod gaandeweg uitgebreid worden. Afspraken voor behandelingen, moeten altijd via de behandelend arts gemaakt worden. 

Je vindt ook meer informatie op de afdelingspagina van het hyperambulant dagziekenhuis.

Bekijk de TVL-reportage van de eerste dag hier: KLIK HIER

Meer nieuws

Meer gerelateerde artikels lezen