Richtlijnen ziekenhuisbezoek

Op deze pagina lees je alle info over het bezoek aan een opgenomen patiënt.

Bezoekregeling

Onze bezoekregeling houdt rekening met de geldende overheidsrichtlijnen én de actuele situatie. 

 • De bezoekuren zijn tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Er is dagelijks bezoek mogelijk. 
  • Voor de afdelingen materniteit, neonatologie, pediatrie, intensieve zorgen en stroke unit gelden specifieke regelingen die hierop een uitzondering vormen. Zie verder op deze pagina.   
 • Het uitwisselen van was en/of persoonlijke spullen, gebeurt op het bezoekmoment en niet via het onthaal van het ziekenhuis, tenzij bezoek niet toegestaan is omwille van quarantainemaatregelen.
 • In meerpersoonskamers is gelijktijdig bezoek voor meerdere patiënten mogelijk. 
 • We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.

Voor iedereen, zowel bezoeker als patiënt geldt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker over neus en mond kan op bepaalde afdelingen verplicht zijn gedurende het bezoek. Volg hierover altijd de instructies op de afdeling in het kader van ieders veiligheid.
 • Voelen jij en/of de patiënt die je komt bezoeken zich grieperig, draag dan zeker een mondmasker om elkaar te beschermen. 
 • Alle gekende hygiënemaatregelen worden gevolgd: handhygiëne, anderhalve meter afstand houden tussen alle personen, kamer verluchten, …
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van het ziekenhuis.

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, heeft de verpleging het recht om de bezoeker de toegang tot de afdeling te weigeren.

Specifieke regelingen en uitzonderingen

Materniteit - neonatologie

De partner van de mama (of één andere aangeduide persoon) is gedurende het hele verblijf toegelaten (ook om in te slapen). Naast de partner (of één andere aangeduide persoon) en de inwonende kinderen, mogen er tijdens het bezoekmoment nog 2 andere bezoekers langskomen. Hou rekening met mama en hou het bezoek kort, zodat ze niet vermoeid raakt. 
 
Voor het bezoek van de ouders aan neonatologie worden afspraken op de afdeling gemaakt.

Pediatrie

Naast de ouders en inwonende kinderen, mogen er tijdens het bezoekmoment nog twee andere bezoekers langskomen.

Voor ambulante patiëntjes (dagopname) mag één ouder het kind vergezellen, de andere ouder en broertjes en/of zusjes kunnen niet mee komen. 

Intensieve zorgen 

Voor het bezoek aan een patiënt op intensieve zorgen kan je met maximum drie bezoekers langskomen, van 13.00 uur tot 13.30 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur.  

Stroke unit

Voor het bezoek aan een patiënt op de stroke unit kan je met maximum twee bezoekers langskomen tussen 15.00 en 16.00 uur of tussen 18.00 en 19.00 uur.

Dagziekenhuizen

Voor een dagopname in het inwendig dagziekenhuis mag een begeleider de patiënt brengen en halen tot aan/vanaf de ingang van de afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien de patiënt minderjarig (-18 jaar), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is, dan mag de patiënt één begeleider meebrengen. 

In het heelkundig dagziekenhuis mag er één bezoeker/begeleider meekomen tijdens je dagopname voor een operatie.

Consultaties / spoed

Eén begeleider is mogelijk. 

KLIK HIER voor meer informatie over consultaties in het ziekenhuis.

Patiënt in isolatie

Het behandelen van een patiënt in isolatie kan noodzakelijk zijn omdat: 

- de patiënt drager is van een bepaalde bacterie of virus; 

- de patiënt weinig of geen weerstand heeft, waardoor hij extra vatbaar is voor ziektekiemen. 

Voor deze patiënten moeten wij, zowel zorgverleners als bezoekers, erop toezien dat de veiligheid van deze patiënten gewaarborgd wordt door een strikte naleving van de isolatierichtlijnen. Deze richtlijnen staan aangegeven op de deur van de patiëntenkamer. Ben je onzeker of je bij een patiënt in isolatie op bezoek mag komen? Of ben je onzeker over welke richtlijnen je moet volgen? Vraag dan onze verpleegkundigen van de afdeling om extra uitleg. Zij helpen je met plezier. 

 

Het bezoekbeleid is een tijdelijke maatregel, die voortdurend geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd wordt. We rekenen op ieders begrip en medewerking om veilige zorg te kunnen blijven bieden.

We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.