Richtlijnen ziekenhuisbezoek

Op deze pagina lees je alle info over het bezoek aan een opgenomen patiënt.

Bezoekregeling

Onze bezoekregeling houdt rekening met de geldende overheidsrichtlijnen én de actuele situatie. 

 • De bezoekuren zijn tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Er is dagelijks bezoek mogelijk. 
  • Voor de afdelingen materniteit, neonatologie, pediatrie, intensieve zorgen en stroke unit gelden specifieke regelingen die hierop een uitzondering vormen. Zie verder op deze pagina.   
 • Het uitwisselen van was en/of persoonlijke spullen, gebeurt op het bezoekmoment en niet via het onthaal van het ziekenhuis, tenzij bezoek niet toegestaan is omwille van quarantainemaatregelen.
 • In meerpersoonskamers is gelijktijdig bezoek voor meerdere patiënten mogelijk. 
 • We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.

Voor iedereen, zowel bezoeker als patiënt geldt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker over neus en mond kan op bepaalde afdelingen verplicht zijn gedurende het bezoek. Volg hierover altijd de instructies op de afdeling in het kader van ieders veiligheid.
 • Voelen jij en/of de patiënt die je komt bezoeken zich grieperig, draag dan zeker een mondmasker om elkaar te beschermen. 
 • Alle gekende hygiënemaatregelen worden gevolgd: handhygiëne, kamer verluchten, …

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, heeft de verpleging het recht om de bezoeker de toegang tot de afdeling te weigeren.

Specifieke regelingen en uitzonderingen

Materniteit

De partner van de mama (of één andere aangeduide persoon) is gedurende het hele verblijf toegelaten. Er kan niet afgewisseld worden, dus deze persoon blijft gedurende het hele verblijf dezelfde. De partner of één andere aangeduide persoon kan blijven slapen, in geval van een eenpersoonskamer. Op een tweepersoonskamer is blijven slapen niet mogelijk.

Naast de partner (of één andere aangeduide persoon) en de inwonende kinderen, mogen er tijdens de bezoekuren van materniteit nog 4 andere bezoekers langskomen.

Bezoek op materniteit kan van 17.00 tot 19.00 uur. Hou rekening met mama en hou het bezoek kort, maximum één uur, zodat mama niet vermoeid raakt. 

 

Neonatologie

Ouders en inwonende kinderen zijn altijd welkom en mogen binnen in de ruimte waar de baby ligt, mits volgende richtlijnen:

 • Kinderen tot 12 jaar dragen altijd een masker (verspreiding van windpokken vermijden).
 • Hebben ouders of kinderen verkoudheidssymptomen? Mondmasker is verplicht of idealiter wordt het bezoek uitgesteld. 
 • Kinderen mogen de baby niet vastnemen. 

Grootouders zijn elke dag welkom tussen: 16.00 u.-16.30 u. of 19.00 u.-19.30 u. en mogen binnen in de ruimte waar de baby ligt, mits volgende richtlijnen:

 • Per dag komen maximum 2 grootouders langs, enkel de dag van geboorte kan er een uitzondering gemaakt worden en mogen twee grootouderparen op bezoek komen (één paar om 16.00 u. en een ander paar om 19.00 u.)
 • Grootouders moeten altijd vergezeld worden door één of beide ouders van de baby.
 • Grootouders mogen de baby niet vastpakken.
 • Grootouders die verkoudheidssymptomen hebben, moeten hun bezoek uitstellen naar een later moment.

Bij opname van meerdere baby’s in één ruimte worden er afspraken gemaakt op de afdeling om ervoor te zorgen dat er niet meer dan twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn.

Verder richtlijnen voor iedereen tijdens het bezoek aan neonatologie:

 • Haal het kindje niet uit het verwarmde bedje of de couveuse, tenzij in overleg met de vroedvrouw.
 • Laat het bezoek rustig en zoveel mogelijk in stilte verlopen om de rust van de baby niet te verstoren.
 • Extra aandacht voor algemene hygiëne en handhygiëne is heel belangrijk op neonatologie:
  • Ouders gebruiken een locker om spullen (bv. jas, handtas, horloge, ringen) op te bergen. De sleutel blijft op de locker zitten na het verlaten van de afdeling.
  • Was en droog je handen en onderarmen grondig en draag geen sieraden. 
  • Ontsmet je handen en onderarmen. 
  • Kwam je onlangs in contact met een infectieziekte: overleg altijd eerst met de vroedvrouw / kinderarts en om te bespreken of een bezoek op dit moment aangewezen is. 
 • Smartphonegebruik is niet toegestaan om de rust van de baby niet te verstoren.
 • Op deze afdeling wordt niet gegeten, drinken is wel toegestaan, er is gekoeld water voorzien. 

 

Pediatrie

Naast de ouders en inwonende kinderen, mogen er tijdens het bezoekmoment nog twee andere bezoekers langskomen.

Voor ambulante patiëntjes (dagopname) mag één ouder het kind vergezellen, de andere ouder en broertjes en/of zusjes kunnen niet mee komen. 

 

Intensieve zorgen 

Voor het bezoek aan een patiënt op intensieve zorgen kan je met maximum drie bezoekers langskomen, van 13.00 uur tot 13.30 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur.  

 

Stroke unit

Voor het bezoek aan een patiënt op de stroke unit kan je met maximum twee bezoekers langskomen tussen 15.00 en 16.00 uur of tussen 18.00 en 19.00 uur.

 

Dagziekenhuizen

Voor een dagopname in het inwendig dagziekenhuis mag een begeleider de patiënt brengen en halen tot aan/vanaf de ingang van de afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien de patiënt minderjarig (-18 jaar), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is, dan mag de patiënt één begeleider meebrengen. 

In het heelkundig dagziekenhuis mag er één bezoeker/begeleider meekomen tijdens je dagopname voor een operatie.

 

Consultaties / spoed

Eén begeleider is mogelijk. 

KLIK HIER voor meer informatie over consultaties in het ziekenhuis.

 

Patiënt in isolatie

Het behandelen van een patiënt in isolatie kan noodzakelijk zijn omdat: 

- de patiënt drager is van een bepaalde bacterie of virus; 

- de patiënt weinig of geen weerstand heeft, waardoor hij extra vatbaar is voor ziektekiemen. 

Voor deze patiënten moeten wij, zowel zorgverleners als bezoekers, erop toezien dat de veiligheid van deze patiënten gewaarborgd wordt door een strikte naleving van de isolatierichtlijnen. Deze richtlijnen staan aangegeven op de deur van de patiëntenkamer. Ben je onzeker of je bij een patiënt in isolatie op bezoek mag komen? Of ben je onzeker over welke richtlijnen je moet volgen? Vraag dan onze verpleegkundigen van de afdeling om extra uitleg. Zij helpen je met plezier. 

 

Het bezoekbeleid wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. We rekenen op ieders begrip en medewerking om veilige zorg te kunnen blijven bieden.

We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.