Nefrologie

De dienst nefrologie van Sint-Trudo Ziekenhuis is één van de drie erkende centra voor nierziekten in Limburg. De dienst biedt het volledige spectrum van diagnostiek tot en met alle vormen van behandeling aan. 24 uur op 24 is een deskundig team van medici, paramedici en andere zorgverleners ter beschikking van de patiënt.

Waar kunnen we je mee helpen?

De dienst nefrologie beschikt over een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen en diëtisten om je te behandelen en begeleiden wanneer je geconfronteerd wordt met een nierziekte.

Waarom zijn nieren zo belangrijk?

De nieren zijn twee boonvormige organen die aan de rugzijde net achter het ribbenrooster liggen. Ze zijn verbonden met de grote lichaamsslagader (aorta) en krijgen van hieruit bloed aangevoerd langs de nierslagaders (nierarterie). Het gefilterde bloed verlaat de nier langs de nierader (niervene). Bij het filteren ontstaat urine, dat als afvalwater te beschouwen is. De urine wordt langs de urineleider (ureter) afgevoerd naar de blaas. In de blaas wordt de urine tijdelijk opgeslagen tot we gaan plassen en de urine zo het lichaam verlaat.

Medisch aanbod

 • Raadpleging
  Hier wordt de diagnostiek, voortdurende opvolging en medicamenteuze behandeling door de arts (nefroloog) gedaan. Aansluitend op de raadpleging volgt vaak een bloed- of urineonderzoek en soms een echografie. Raadplegingen zijn mogelijk in het ziekenhuis van Sint-Truiden, Tongeren en Tienen.
 • Ziekenhuisverblijf
  Patiënten met een nierziekte of patiënten die dialyse ondergaan en die ernstig ziek worden, zullen op de nierafdeling gehospitaliseerd worden.
 • Bloeddialyse (hemodialyse)
  De meeste patiënten ondergaan hemodialyse op onze dialyseafdeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden en een deel op onze dialyseafdeling in het Vesalius Ziekenhuis te Tongeren. De dialyse kan plaatsvinden in de voor- of namiddag alsook ’s avonds. Er bestaat ook de mogelijk om hemodialyse thuis uit te voeren, als de toestand van de patiënt dit toelaat.
 • Buikdialyse (peritoneaaldialyse)
  De patiënten die peritoneaaldialyse ondergaan, voeren hun behandeling thuis uit en komen éénmaal per maand op controle in het dialysecentrum van het Sint-Trudo Ziekenhuis.
 • Niertransplantatie
  Niertransplantaties worden uitgevoerd in het UZ Leuven (Gasthuisberg). Door de goede samenwerking met het UZ Leuven is een snelle uitwisseling van gegevens mogelijk. Drie maanden na de niertransplantatie kunnen de patiënten opnieuw opgevolgd worden in het Sint-Trudo Ziekenhuis.
 • Plasmaferese
  Deze zeldzame vorm van verwijdering en vervanging van bloedplasma kan ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis worden toegepast.

Kan je blijven autorijden met chronisch nierlijden?

Het KB van 23 maart 1998 (Bijlage 6, Art V) stelt dat ernstig chronisch nierlijden de uitsluiting tot het besturen van een motorvoertuig tot gevolg heeft.

Indien gewenst, kan een tijdelijk rijbewijs worden verleend. Dit tijdelijk rijbewijs is kosteloos te bekomen en is onmiddellijk beschikbaar bij het inruilen van het huidige rijbewijs, mits voorlegging van een ingevuld aanvraagformulier en een rijgeschiktheidsattest. Je nefroloog kan bij eenvoudige pathologie een advies geven over de rijgeschiktheid. Indien er bijkomende problemen zijn, zoals bv. verminderd zicht, suikerziekte, hartritmestoornissen of epilepsie, zal de nefroloog je voor specialistisch advies verwijzen naar bv. de oogarts, de endocrino-, de cardio- of de neuroloog.

In specifieke gevallen zal de arts je moeten verwijzen naar het CARA centrum. Wanneer je al een dialysebehandeling krijgt, kan de aanvraag van een tijdelijk rijbewijs onmiddellijk gebeuren. Indien je pas start met dialyse kan de aanvraag pas na enkele weken gebeuren, omdat eerst moet geëvalueerd worden hoe je de dialyse verdraagt.

De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal twee jaar voor categorie A3, A, B, B+E of G, en maximaal een jaar voor categorie C, C+E, D of D+E of van subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.

Artsen

dr. Evelien De Maeseneer

dr. Evelien De Maeseneer

nefroloog
dr. Domien Peeters

dr. Domien Peeters

nefroloog
dr. Sven Smets

dr. Sven Smets

nefroloog
dr. Hendrik Verbrugge

dr. Hendrik Verbrugge

nefroloog

Hoofdverpleegkundigen

Minnie Geraerts hoofdverpleegkundige

Minnie Geraerts

Fabienne Engelbos hoofdverpleegkundige

Fabienne Engelbos

Voor dialyse kan je terecht in ons erkend dialysecentrum

Brochures

Bestand
Bestand
Dialysekatheter (176.55 KB)
Bestand
Hemodialyse (249.05 KB)
Bestand
Bestand
Nierstenen (208.04 KB)
Bestand