Je rechten en plichten

In 2002 kwam de wet rond de patiëntenrechten tot stand. Deze wet beschrijft duidelijk de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners.
Meer gedetailleerde informatie kan je hieronder raadplegen.