RX nieren en urinewegen (IVP)

Bij een RX-onderzoek maken we beelden van delen van het lichaam op basis van röntgenstralen. Door contrastvloeistof in te brengen in de nieren en urinewegen, krijgen we een beter beeld. Dit onderzoek dient vooral om nier- en urinestenen of afvloeihinder op te sporen, of om de nierfunctie te evalueren en infecties te detecteren.

Verloop van het onderzoek

Een RX nieren en urinewegen duurt ongeveer 1 uur.

  • De verpleegkundige begeleidt je vanuit de wachtzaal naar de onderzoekkamer. Hij/zij zegt je welke kledij of juwelen je moet uitdoen voor het onderzoek.
  • Je neemt plaats op de röntgentafel.
  • De verpleegkundige plaatst een infuus waarlangs de contraststof wordt toegediend. Het inbrengen van de contraststof kan een licht warmtegevoel veroorzaken. Dat is normaal en dit warmtegevoel verdwijnt na enkele seconden opnieuw.
  • Vervolgens maken we opnames met bepaalde tijdsintervallen. De kleuring van de nieren, de nierkleken en de afloop van de blaas (links en rechts) brengen we op die manier in beeld. We zullen ook een opname maken vóór en na het ledigen van de blaas.
  • De RX-buis komt centraal boven het te onderzoeken lichaamsdeel door middel van een lichtvizier. Indien nodig kan de RX-tafel bewogen worden.
  • Het is van essentieel belang om goed de richtlijnen te volgen wanneer men je vraagt om niet te bewegen of je adem in te houden tijdens het maken van de beelden. Bewegen of ademen tijdens het onderzoek veroorzaakt meestal een onleesbare foto.

De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt de radioloog een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen.

CT scan

Voorbereiding

  • De dag voor het onderzoek krijg je restenarme voeding en een laxativum (Prepacol) toegediend, op voorschrift van de arts.
  • De dag van het onderzoek moet je vier uur vóór het onderzoek nuchter zijn, in die periode mag je dus niets eten of drinken.
  • Eventueel krijg je de dag zelf ook nog een lavement om storende darmgassen te verminderen.
  • Allergieën voor voeding of voor contrastvloeistof moet je op voorhand melden. Dit geldt ook voor astma. Je zal hier ook op voorhand over bevraagd worden.

Nazorg

Om de contraststof zo snel mogelijk te verwijderen, raden we je aan om na het onderzoek voldoende te drinken. Dit geldt enkel indien dit medisch verantwoord is.