NMR galwegen/alvleesklier (MRCP)

Met een MRCP (nucleaire magnetische resonantie) brengen we de galwegen en alvleesklier in beeld door middel van een magnetisch veld en radiogolven. Zo verkrijgen we 3D-beelden van de binnenkant van deze organen en kunnen we afwijkingen opsporen aan de galblaas, galwegen en bij galstenen. Bij een NMR-onderzoek worden geen X-stralen gebruikt. Het onderzoek kan als ongevaarlijk beschouwd worden.

Verloop van het onderzoek

Een NMR-onderzoek van de galwegen en alvleesklier duurt ongeveer 15 à 20 minuten en is niet pijnlijk.

  • Omwille van de sterkte van de magneet, mag je het toestel niet naderen met metalen voorwerpen (munten, naalden, juwelen, sleutels …) of met magneetkaarten (bankkaart, mutualiteitskaart, parkeerkaart …). Je kan je spullen achterlaten in de kleedkamer.
  • In de onderzoeksruimte word je zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd op de onderzoekstafel. Samen met antennes die ervoor zorgen dat we de beelden kunnen maken.
  • Bij aanvang van het onderzoek glijd je langzaam met de rug op de NMR-tafel in de magneettunnel die zowel vooraan als achteraan open is. Deze tunnel is heel goed verlicht en verlucht.
  • De medische ploeg bevindt zich buiten de onderzoeksruimte. Je kan hen duidelijk zien door een raam en via een camera. Via een parlofoonsysteem kunnen zij je horen. Tijdens het onderzoek kan je hen steeds contacteren door middel van een drukknop.
  • Tijdens het onderzoek hoor je regelmatig kloppende geluiden. Je krijgt een hoofdtelefoon om je te beschermen tegen deze geluiden en je kan naar muziek luisteren.
  • Je mag absoluut niet bewegen. 

De arts-radioloog maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij/zij een verslag naar de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Een NMR-onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart en de aanvraag van je arts mee te brengen. Je moet je vooraf laten inschrijven aan de inschrijvingsbalie in de centrale inkomhal.

NMR toestel

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet je minstens 4 uur vóór het onderzoek nuchter zijn. 
De aanwezigheid van voeding in de maag doet de productie van spijsverteringssappen op gang komen. Dit verstoort het beeld, waardoor we het onderzoek niet in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren.

Verwijder alle metalen voorwerpen en juwelen vooraleer het onderzoek start en laat deze achter in de kleedkamer. 

Voor dit onderzoek moet je eerst nauwkeurig een vragenlijst invullen.

Belangrijke dingen die je moet melden voor een NMR-onderzoek:

  • dat je een pacemaker of een kunstklep van het hart hebt.
  • dat je een belangrijke ingreep ondergaan hebt.
  • dat je een ingreep aan het oog of de hersenen gehad hebt.
  • dat je zwanger bent.

In al deze gevallen verwittig je de arts of de radiologisch verpleegkundige vóór het onderzoek start.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.