Mammotoom biopsie

Een mammotoombiopsie is een biopsie van een letsel of verkalkingen in de borst met behulp van een mammografietoestel.

Waarom moet een mammotoombiopsie gebeuren?

Deze ingreep moet gebeuren wanneer het letsel of verkalkingen niet zichtbaar zijn op een echografie en we hiervan toch een weefselstaal wil verkrijgen.

Verloop van het onderzoek

Een mammotoombiopsie duurt ongeveer 30-40 minuten.

 • In de kleedcabine of de onderzoeksruimte kan je je omkleden. Je draagt geen kleren op het bovenlichaam (beha en onderhemd moeten ook uit).
 • Je neemt plaats in een onderzoekszetel en de verpleegkundige of medisch beeldvormer helpt je in een comfortabele zitpositie.
 • De borst wordt samengedrukt door een mammografietoestel, maar onder minder druk dan bij een klassieke mammografie. Vervolgens maken we foto's van de borst.
 • Aan de hand van deze foto’s weet de radioloog op welke plaats in de borst de biopsiemoet gebeuren.
 • De radioloog verdooft de huid en het traject naar de biopsieplaats. Via een klein sneetje in de huid zal de radioloog dan verschillende stukjes weefsel wegnemen.
 • Nadien brengen we via dezelfde biopsienaald een clip in de borst in. In geval van kwaadaardigheid vinden we zo de exacte plaats van het kwaadaardig weefsel terug bij de operatie. Deze clip is veilig en zal je niet voelen.
 • De weefselstukjes van de biopsie gaan, in bewaarvloeistof, naar het labo voor microscopisch onderzoek.
 • De anatoompatholoog onderzoekt de stukjes weefsel onder de microscoop

Voorbereiding

De dienst radiologie moet over al jouw beeldgegevens van de borst beschikken vooraleer het onderzoek wordt gepland. Indien deze onderzoeken niet in ons ziekenhuis gebeurd zijn, moet je de beeldcodes van jouw laatste borstonderzoeken aan onze dienst bezorgen.

De arts-radioloog maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij een verslag naar de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Belangrijke dingen die je moet melden voor een NMR-onderzoek:

 • dat je een pacemaker of een kunstklep van het hart hebt.
 • dat je een belangrijke ingreep ondergaan hebt.
 • dat je een ingreep aan het oog of de hersenen gehad hebt.
 • dat je zwanger bent.

In al deze gevallen verwittig je de arts of de radiologisch verpleegkundige vóór het onderzoek start.

Waar moet je op letten als je thuis bent?

Na de biopsie mag je naar huis en de normale activiteiten hernemen. Gelieve de eerste 24 uur na de mammotoombiopsie zware inspanningen, huishoudelijk werk en sport te vermijden om nabloeding te voorkomen.

Bij pijn mag je pijnstillers innemen, bij voorkeur paracetamol: bv. Dafalgan, Perdolan, Panadol,....

Blauwverkleuring van de huid, lichte zwelling en verharding is mogelijk op de biopsieplaats. Indien de zwelling en pijn zeer uitgesproken zijn en je maakt je zorgen, neem dan gerust contact op met de dienst radiologie op het nummer 011 69 92 76 of 011 69 92 75 (tijdens de kantooruren) of met uw behandelende arts

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen.

Nazorg

De verpleegkundige of medische beeldvormer duwt na het onderzoek een tiental minuten op de biopsieplaats om nabloeden te voorkomen.

Kleine pleisters (Steristrips) sluiten het sneetje in de huid af. Deze strips moeten drie dagen blijven zitten. Best is gedurende drie dagen elk rechtstreeks contact met water op de pleisters te vermijden.

Wat gebeurt na de mammotoombiopsie?

Het resultaat van de microscopie is ongeveer drie werkdagen na de biopsie bekend. De anatoompatholoog stuurt een verslag van dit onderzoek naar jouw verwijzende arts, alsook naar jouw huisarts (indien deze niet de verwijzende arts is). Tijdens de consultatie bij jouw behandelende of verwijzende arts zal je de resultaten vernemen en indien dit nodig blijkt, zal jouw arts een voorstel tot behandeling bespreken.

Informatiebrochure

Bestand
Mammotoombiopsie (154.07 KB)