Mammografie

Een mammografie is een RX-onderzoek van de borsten. We maken beelden op basis van röntgenstralen.

Verloop van het onderzoek

Een mammografie duurt ongeveer 15 minuten.

  • De verpleegkundige begeleidt je vanuit de wachtzaal naar het onderzoekslokaal, specifiek voor mammografieën. 
  • Je ontbloot je bovenlichaam en gaat met je bovenlichaam voor het röntgenapparaat staan. De verpleegkundige plaatst je borst op een plaat waarna de borst met een tweede plaat wordt samengedrukt. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen. Veel vrouwen ervaren dit samendrukken als vervelend, maar het is niet pijnlijk.
  • We maken van elke borst minstens twee opnames (in verschillende richtingen). De verpleegkundige controleert onmiddellijk of de opnames gelukt zijn. Dit is een controle van de beeldkwaliteit en zegt niets over de medische uitslag van de foto’s. Indien de foto’s gelukt zijn, kan je je weer aankleden. 

De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd beoordeelt de beelden, beschrijft afwijkingen en bespreekt de bevindingen met de behandelend arts.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Informeer je arts indien je borstimplantaten hebt.

Een screeningsmammografie is een mammografie die kadert in het project borstkankerscreening van de Vlaamse Gemeenschap. Van deze gratis mammografie kunnen alle vrouwen in Vlaanderen tussen 50 en 69 jaar genieten. Bij een screeningsmammografie mag nooit enig ander radiografisch of echografisch onderzoek van de borsten uitgevoerd worden. De screeningsmammografie ondergaat altijd een dubbele lezing: een tweede radioloog van een andere dienst bekijkt die beelden ook altijd. Daardoor zijn de resultaten pas na een drietal weken gekend.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg nodig.