Echo duplex

Een duplex echografie is een onderzoek waar de echografie in combinatie met een kleurendoppler wordt gebruikt. Bij een echografie worden geluidsgolven gebruikt om in het lichaam te kijken. Een kleuren doppler meet de stroomsnelheid van het bloed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veneuze duplex en een arteriële duplex.

ARTERIËLE DUPLEX

Het is een echografie met weergave van de bloeddoorstroming in de slagaders. Het onderzoek kan uitgevoerd worden om vernauwingen in de bloedvaten op te sporen ten gevolge van aderverkalking. Het doel van een duplexonderzoek is het beoordelen van slagaders in de hals, buik of benen (arteriële duplex). Met een duplexonderzoek worden de slagaders beoordeeld op hun doorgankelijkheid en kunnen vernauwingen of afsluitingen opgespoord worden. Ook kan de hoofdslagader (aorta) worden gecontroleerd op verwijdingen (aneurysma aorta). Hoofdaders in de benen worden beoordeeld op het functioneren van de kleppen in de aders. Als deze kleppen niet goed functioneren, is er sprake van veneuze insufficiëntie. Tevens kan met een duplexonderzoek de oorsprong van spataders worden vastgesteld.

Verloop van het onderzoek

Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven die voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (een kleine sonde) die direct op de huid wordt geplaatst. Het is een apparaatje dat geluidsgolven kan zenden en ontvangen. Om het geluid goed te kunnen ontvangen, wordt een gel op de huid gesmeerd. Deze gel zorgt voor een betere geleiding. Het uitgezonden geluid wordt door de organen in het lichaam teruggekaatst (echo) naar de transducer. Het ontvangen signaal wordt door een computer omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal vormt een beeld in grijstinten dat zichtbaar is op het scherm. Het onderzoek is pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen.

De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met jou bespreken.

Voor een echografie moet je steeds een afspraak maken op de dienst radiologie (tel. 011 69 92 75).

echo radiologie

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding vereist.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.