Interventionele radiologie

Interventionele radiologie zijn kleine ingrepen die onder beeldbegeleiding worden uitgevoerd door de radioloog.

Wat is interventionele radiologie?

Dit zijn kleine ingrepen die de radioloog uitvoert onder beeldbegeleiding. Interventionele radiologie kan verschillende doelen hebben.

Bij kleine ingrepen gebruiken we meer en meer minimaal invasieve technieken, waarmee bedoeld wordt dat de impact op het lichaam zo klein mogelijk moet zijn. Deze radiologische interventietechnieken zijn hier een belangrijk onderdeel van. 

 

Radiologische interventietechnieken

Drainage van abces e.d.

We plaatsen een drainagekatheter om op die manier pus of ongewenst vocht te verzamelen uit het lichaam. Dit kan ook specifiek voor een drainage van de galwegen via een katheter of stent.

Puncties

Onder begeleiding van beelden via echoscopie of CT, nemen we via een punctie weefsel af voor verder onderzoek.

Radiofrequente ablatie (RFA)

Via hoogfrequente wisselstroom wordt door middel van een elektrode een wrijvingshitte in het weefsel gegenereerd met als doel de cellen te doden. Dit passen we toe voor de behandeling van tumoren, in samenwerking met de dienst oncologie.

Infiltraties

Via naaldpuncties dienen we medicatie toe.