Reumatologie

Reumatologie is een medische discipline die zich bezighoudt met aandoeningen die gevolgen kunnen hebben voor het bewegingsstelsel (gewrichten, spieren, pezen, bot). Pijn of gewrichtszwelling zijn de meest voorkomende klachten.

Wat is reuma?

In tegenstelling tot wat wordt aangenomen bestaat "reuma" op zich niet en zijn er veel verschillende soorten reumatologische problemen, die op alle leeftijden kunnen voorkomen.

Reumatische problemen zijn behandelbaar, maar ze vereisen een individuele aanpak, omwille van de verschillende verschijnings- en evolutievormen. Een vroege en correcte diagnose en een vroegtijdig opgestarte en aangepaste behandeling is belangrijk om een invaliderende evolutie te vermijden.

De meest typerende reumatische ziekte is reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis is een frequent probleem en is van alle leeftijden. Het is het typevoorbeeld van de ontstekingsreuma's. Indien onbehandeld kan dit leiden tot ernstige misvormingen en invaliditeit.

Artrose hoort ook thuis binnen de reumatologie. Het is een voorbeeld van mechanisch reuma. Verlies van kraakbeen, wat kenmerkend is voor artrose, leidt tot overbelastingspijn. Artrose komt vaker voor naarmate je ouder wordt (slijtage-reuma), maar leeftijd is niet de enige oorzakelijke factor. Enkele andere voorbeelden van reumatische aandoeningen zijn jicht (metaboolprobleem) en de ziekte van Bechterew.

 

Arts

dr. Isabelle de Wergifosse

dr. Isabelle de Wergifosse

reumatoloog

Patiëntenvereniging

Voor ondersteuning kan je terecht bij de patiëntenvereniging van reuma om in contact te komen met andere mensen in dezelfde situatie.