Labo klinische biologie

Het klinisch laboratorium voert analyses uit op bloed, urine, stoelgang of andere lichaamsmaterialen. Deze stalen worden 24/24 uur en 7 dagen op 7 binnen het laboratorium geanalyseerd en dit zowel voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn als voor patiënten uit andere ziekenhuizen en patiënten die zich met een aanvraag of stalen na de consultatie bij een huisarts of specialist in het laboratorium aanbieden. Voor speciale analyses werken we samen met externe Belgische of buitenlandse laboratoria die expert zijn in hun vakgebied.

Waar kunnen we je mee helpen?

Het labo is in verschillende deelgebieden actief (hematologie, klinische chemie/immunochemie, microbiologie en moleculaire biologie). De onderzoeken kunnen elk op zich bijdragen tot de opsporing van een ziekte, de bevestiging van een diagnose, het inschatten van een prognose en het monitoren van de ingestelde therapie. Er staat een gespecialiseerd team voor je klaar om de nodige onderzoeken te doen volgens de meest recente richtlijnen en technologie.

Bij ieder bezoek moet je je eerst inschrijven aan het onthaal van het ziekenhuis:

 • Voor veneuze bloedafnames of het afgeven van stalen kan je zonder afspraak terecht op het laboratorium.
 • Voor stimulatietesten endocrinologie en testen i.v.m. spermaonderzoek moet je een afspraak maken. Dit kan op weekdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.
 • Het laboratorium voert bloedafnames uit voor onderzoeken die elders worden uitgevoerd. We zorgen voor de correcte afname, eventuele voorbehandeling en het versturen van de stalen.
klinisch laboratorium

Team

Het wetenschappelijk team van het klinisch laboratorium bestaat uit klinisch biologen, een wetenschappelijke medewerker, een hoofdlaborant en medisch laboratoriumtechnologen (laboranten). 

De klinisch biologen zijn allen geconventioneerd en streven naar een efficiënt en patiëntgericht gebruik van de klinische biologie. Zij waarborgen de kwaliteit van de uitgevoerde testen en staat ter beschikking voor diagnostisch en therapeutisch advies.

De ondersteuning die geboden wordt omvat de volgende facetten:

 • Pre-analytisch: advies betreffende staalafname, staaltransport, stabiliteit …

 • Analytisch: advies van laboratoriumanalyse en beoogde pathologie

 • Post-analytisch: advies en interpretatie van de resultaten

 • Therapeutisch: antibiotica-advies, advies omtrent therapeutische drugmonitoring

Klinische biologen

dr. Patrick Gabriëls

ap.-biol. Patrick Gabriels

klinisch bioloog
prof. ap.-biol. Davy Kieffer

Prof. ap.-biol. Davy Kieffer

klinisch bioloog
ap. Annelies Louwagie

ap.-biol. Annelies Louwagie

klinisch bioloog
dr. Wim Maurissen

dr. Wim Maurissen

klinisch bioloog

Waar vind je het klinisch labo?

Het labo bevindt zich in de D-blok op de eerste verdieping. Volg de turquoise kleur vanuit de inkomhal.
Vooraleer je je in het labo aanmeldt voor het onderzoek, moet je je inschrijven in de inkomhal van het ziekenhuis.

Informatie voor verschillende onderzoeken

Wat breng ik mee naar het klinisch labo voor consultatie?

 • je identiteitskaart
 • de naam van je huisarts
 • een verzekeringskaart of betalingsakkoord van een hospitalisatieverzekering (indien van toepassing)
 • een betalingsverbintenis van een OCMW of een andere instantie die tussenkomt in de ziekenhuisfactuur (indien van toepassing).

Veneuze bloedafnames

Voor veneuze bloedafnames of de afgifte van afnametubes kan je zonder afspraak terecht op de afnamedienst van het laboratorium. Voor stimulatietesten endocrinologie moet je een afspraak maken. Dit kan op weekdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Bloedafnames:

 • weekdagen: van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdagen, zon-, en feestdagen: van 9.00 tot 12.00 uur
 • Locatie: eerste verdieping, blok D
 • Als je niet in het ziekenhuis ingeschreven bent, moet je ons een recente mutualiteitsklever overhandigen

Sperma-onderzoek

In het klinisch labo onderzoeken we de kwaliteit van sperma. In geval van fertiliteitsproblemen kan de gynaecoloog beslissen om over te gaan tot IUI (intra-uteriene inseminatie), waarbij zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder worden ingebracht. Bij deze procedure behandelen we het sperma eerst in het labo om zo de meest kwalitatieve zaadcellen te kunnen inbrengen.

Na een sterilisatie (vasectomie) moet het sperma onderzocht worden op de aanwezigheid van zaadcellen om te controleren of de ingreep is gelukt.

Vooraleer een staal af te nemen moet je je eerst aanmelden op het secretariaat van het laboratorium. Je brengt de aanvraag van de arts mee zodat we over de nodige administratieve gegevens beschikken. Na het maken van een afspraak krijg je het juiste afnamemateriaal mee naar huis.

Het capacitatie laboratorium is als volgt georganiseerd: download hier het pdf-bestand.

a. Fertiliteitsonderzoek

Kan gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur.

Download de richtlijnen voor de afname en het transport van het spermastaal

b. Capacitatie

Voor de uiteindelijke inseminatie zal het staal voorbereid worden op de dag bepaald door de gynaecoloog tussen 8.00 en 12.00 uur (maandag t.e.m. zaterdag, niet op zondag). Hiervan wordt het labo minimum 24 uur op voorhand verwittigd.

Het gecapaciteerde staal wordt ter beschikking gesteld ongeveer anderhalf uur na afgifte. De gynaecoloog wordt verwittigd zodra het staal klaar is.

De afnameprocedure is net dezelfde als voor een fertiliteitsonderzoek. Het afnamemateriaal ontvang je bij het maken van de afspraak.

Belangrijk is dat de man eerst een bloedonderzoek laat doen naar het opsporen van seksueel overdraagbare ziekten. Dit onderzoek vindt maximum 7 dagen voor inseminatie plaats en dus niet op de dag van de inseminatie zelf.

c. Controle na sterilisatie (vasectomie)

 • Kan gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur
 • Breng het staal binnen het uur na afname naar het laboratorium
 • Noteer op het potje je naam, geboortedatum, afnamedatum en -tijd.
 • Het staal wordt rechtstreeks op het laboratorium afgegeven samen met een door de arts ondertekende aanvraag.

Urine en 24-uurs urine

Urinestalen kan je op weekdagen tussen 08.00 en 18.00 uur afgeven in het klinisch labo.
Als je voor onderzoek een urinestaal moet inleveren, moet je de urine opvangen in een speciaal hiervoor bestemd potje. Je kan deze potjes, op vertoon van je aanvraagformulier, afhalen bij de balie van het laboratorium. Het potje met urine lever je terug in aan de balie van het laboratorium. Je hebt altijd de mogelijkheid om je urine te verzamelen binnen het labo.

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (vrouw)

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (man)

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (kleine kinderen)

Indien je voor een onderzoek gedurende 24 uur urine moet verzamelen, moet je die urine verzamelen in speciaal hiervoor bestemde containers. Je kan deze containers, op vertoon van je aanvraagformulier, afhalen bij de balie van het laboratorium. De instructies voor het verzamelen van de urine zijn beschreven op deze containers en worden je verduidelijkt bij het afhalen. Inleveren van de gevulde containers gebeurt eveneens bij de balie van het laboratorium.

Download de richtlijnen voor de afname van een 24-uurs urineverzameling

Stoelgang

Voor het onderzoeken van stoelgang gelden onderstaande richtlijnen afhankelijk van het doel van het onderzoek:

Download de richtlijnen voor de afname van een microbiologisch onderzoek

Download de richtlijnen voor het opzoeken van bloed in stoelgang

Waar vind ik de uitslag of het resultaat van mijn labotest?

Omwille van ethische en privacyredenen zal het labo geen resultaten bespreken en doorgeven aan de patiënt of familie. Hierbij wordt steeds naar de behandelend arts verwezen. Hij/zij kan het resultaat schriftelijk, telefonisch of elektronisch ontvangen. Als patiënt kan je het laboresultaat dus bij je behandelend arts opvragen.

Voor standaardonderzoek is het resultaat meestal binnen enkele uren beschikbaar, maar voor sommige onderzoeken duurt het enkele dagen tot enkele weken voordat de uitslag bekend is. Spoedonderzoeken worden op elk moment van de dag met voorrang uitgevoerd. We streven ernaar om in acute situaties de resultaten binnen het uur beschikbaar te stellen.

Resultaten van analyses die onmiddellijk de aandacht van de behandelend arts vragen worden telefonisch aan de arts gemeld.  

Informatie over het klinisch labo voor zorgprofessionals

Erkenningen/Kwaliteit

Algemeen

Het laboratorium beschikt over een WIV-erkenning (erkenningsnummer 71620) zoals vereist door de Belgische wetgeving. Hierdoor geniet de patiënt een terugbetaling van de analyses door de Sociale Zekerheid.
Ter verzekering en verdere optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening, beschikt het laboratorium over een samenhangend en operationeel kwaliteitssysteem conform de praktijkrichtlijn van het WIV.

Capacitatie

FAGG nr 10-0043, verlenging van de erkenning

Accreditatie

Het laboratorium is BELAC-geaccrediteerd volgens de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria ISO 15189:2012. De scope (lijst van analyses) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op volgende website (https://economie.fgov.be/nl/belac ) onder accreditatiecertificaat 641-MED.

In de zomer van 2019 behaalde het klinisch labo een BELAC accreditatie voor de ISO-norm voor medische laboratoria, ISO-norm 15189.