Anatomopathologie

De pathologen onderzoeken biopten van lichaamsweefsel, grotere (heelkundige) resectiestukken en cellen uit lichaamsvochten. Met behulp van macroscopisch en microscopisch onderzoek zal de patholoog een diagnose stellen en de behandelend arts of huisarts adviseren. Dit onderzoek is een belangrijk onderdeel in de diagnose van kanker, maar ook bij ontstekingsreacties in organen.

Als patiënt heb je geen rechtstreeks contact met onze afdeling. Patiënten vernemen het resultaat van een pathologisch onderzoek via de behandelend arts of huisarts.

labo anatomopathologie

Wat doen we?

De dienst anatomopathologie onderzoekt weefselstalen of lichaamsvocht dat afgenomen is door een specialist of huisarts. Voorbeelden van weefselstalen zijn een huidbiopt (pigmentvlek), maagbiopt, appendix, amandelen, galblaas, een orgaan of een deel ervan (bv. borst, prostaat, dunne of dikke darm). Ook losse cellen in vocht kunnen onderzocht worden. Voorbeelden van lichaamsvochten die onderzocht worden in ons laboratorium zijn baarmoederhalsuitstrijkjes, urine, pleuravocht of cerebrospinaal vocht. De stalen worden macroscopisch en/of microscopisch onderzocht en verwerkt.

De patholoog evalueert of de weefsels en cellen normaal zijn of deel uitmaken van een ziekteproces, bv. een ontsteking of een tumor. Indien het om een tumor gaat, wordt nagegaan welk type tumor het betreft, de differentiatiegraad van de tumor, de uitbreiding (TNM-classificatie) van de tumor en of de tumor volledig verwijderd is. Met het oog op prognose en nabehandeling evalueert de patholoog bij tumoren ook eventuele uitzaaiingen van de tumor in lymfeklieren, bloed- en lymfevaten.

Het microscopisch onderzoek blijft de hoeksteen van de diagnose maar wordt vaak aangevuld met bijkomende technieken (histochemische kleuringen, immunohistochemische kleuringen, moleculaire technieken en eventueel zelfs genetisch onderzoek). 

labo anatomopathologie

Kankerdiagnostiek

Wekelijks nemen de pathologen deel aan het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), waar de resultaten besproken worden door een multidisciplinair team van oncologen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, chirurgen en internisten. Op basis van alle gegevens en resultaten kan zo het meest optimale therapeutische pad voor elke patiënt bepaald worden.

Functionele diagnostiek

Bij (vermoeden van) verschillende ontstekingsprocessen of andere functionele stoornissen wordt ook vaak een weefselfragment microscopisch onderzocht om een exacte oorzaak van deze ontsteking of stoornis aan te kunnen tonen. Bv.: H. Pylori bacterie in maagbiopten, ziekte van Crohn of colitis ulcerosa bij langdurige diarree.

labo anatomopathologie

Preventie

De uitstrijkjes in het kader van baarmoederhalskankerpreventie worden in het labo verwerkt met een kwalitatief hoogstaande ‘dunne-laag-techniek'. Door middel van moleculair onderzoek dat wordt uitgevoerd op de afwijkende uitstrijkjes wordt het HPV-virus, verantwoordelijk voor nagenoeg alle baarmoederhalskankers, actief opgespoord.

Klinische autopsie

Bij overlijden in het ziekenhuis (na een ziekenhuisopname van min. 24 uur) kan een klinische autopsie worden uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Voorwaarden en aandachtspunten voor het aanvragen en uitvoeren van een autopsie door een patholoog van ons ziekenhuis staan beschreven in de labogids van ons laboratorium.

Artsen

dr. Sigrun Delvaux

dr. Sigrun Delvaux

anatoom-patholoog
Dr. David Strybol

dr. David Strybol

anatoom-patholoog

Diensthoofd

Tina Pirens diensthoofd anatomopathologie

Tina Pirens

Kostprijs analyses

De afdeling anatomopathologie past de derdebetalersregeling toe, dit wil zeggen dat er niets in rekening van de patiënt zelf wordt gebracht. Analyses die niet terugbetaald worden, zijn duidelijk aangegeven op onze aanvraagformulieren en in de labogids.

Meer informatie voor zorgverleners