Patiënttevredenheid


Ervaringen en waarderingen van patiënten zijn een belangrijk signaal en geven ons waardevolle feedback over de kwaliteit van de zorgverlening en de organisatie ervan. Regelmatig peilen wij naar de ervaringen van onze patiënten. Dit gebeurt aan de hand van een reeks stellingen omtrent ervaringen over het volledige verblijfstraject in het ziekenhuis: opname, spoedgevallen, operatiekwartier, medische, verpleegkundige en paramedische zorg, hotelgebeuren, enz.

Sinds 2015 neemt ons ziekenhuis deel aan de indicator 'patiëntervaringen' van het Vlaams Indicatoren Platform (VIP2). Dit is een tevredenheidsonderzoek dat via 27 vragen peilt naar de manier waarop patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf hebben ervaren. De vragen hebben onder andere betrekking op voorbereiding van opname en ontslag, informatieverstrekking, vriendelijkheid, privacy, pijnbehandeling en -controle en veiligheid). De resultaten hiervan worden gepubliceerd op volgende webpagina: https://zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/sint-trudo-ziekenhuis-sint-truiden.

Naast de algemene patiënttevredenheid organiseren een aantal diensten, omwille van de specifieke werking van hun dienst, een eigen tevredenheidsonderzoek. De dienst spoedgevallen bevraagt bijvoorbeeld de patiënttevredenheid bij de ambulante spoedpatiënten en vergelijkt deze resultaten met de resultaten van 10 andere ziekenhuizen.

Een patiëntbevraging heeft enkel nut wanneer er ook werkelijk iets gedaan wordt met het resultaat. Het ziekenhuis heeft daarom voortdurend verbeterprojecten lopen om deze werkpunten aan te pakken.