Je mening telt

Ondanks alle inspanningen die wij leveren op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, kan het zijn dat er toch iets fout loopt tijdens je verblijf en behandeling in het ziekenhuis of dat je ontevreden bent over de zorg- of dienstverlening die je in ons ziekenhuis ontving. Indien dit het geval is, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de betrokken personen (arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers). Kom je niet tot een gezamenlijke oplossing, dan kun je je richten tot onze ombudsdienst. Dat kan via brief, e-mail of telefonisch (zie contactgegevens). Daarnaast is op afspraak ook een persoonlijk gesprek mogelijk.

De ombudsdienst bevindt zich op het gelijkvloers van blok A in de gang achter het onthaal (lichtblauwe kleur volgen). In deze rubriek vind je al heel wat antwoorden.