Je dossier

Het patiëntendossier is elektronisch en op die manier ook vlot te raadplegen als patiënt.

Mijn patiëntendossier

Als patiënt kan je je verslagen, afspraken, facturen, beeldmateriaal en persoonlijke gegevens in je patiëntendossier online raadplegen via mynexuzhealth. Na afloop van je opname in Sint-Trudo Ziekenhuis krijg je hier ook een uitnodiging voor een tevredenheidsenquête.

Je logt in met je nexuzhealth-codekaart, met je elektronische identiteitskaart (eID) of met itsme®.

Wil je echter je dossier op papier opvragen dan kan dit ook via onze ombudsdienst.

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen waarbij je patiëntendossier gedeeld wordt met al je zorgverleners in deze ziekenhuizen. Een actueel overzicht van alle partners vind je op www.nexuzhealth.be/partners. Dit houdt in dat je zorgverleners op een beveiligde manier je dossier kunnen raadplegen binnen deze nexuzhealth ziekenhuizen.

Mynexuzhealth is een beveiligde webapplicatie en app voor patiënten van al deze partners waarmee je toegang krijgt tot je medisch dossier.
Je vindt de app in de appstores: Google Play Store  App Store.

Meer info over Mynexuzhealth.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn patiëntendossier raadplegen?

Meer informatie hierover vind je onder de rubriek jouw dossier. Daar krijg je meer uitleg over hoe je je digitaal patiëntendossier kunt raadplegen. Je kan ook met de ombudsdienst telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.

Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen toegang krijgen tot zijn patiëntendossier indien zij hiervoor geldige redenen kunnen inroepen (bv. vermoeden van medische fout, opsporen van familiale antecedenten …). Zij kunnen het patiëntendossier niet rechtstreeks inkijken maar moeten hiervoor een zorgverstrekker aanduiden (bv. huisarts). Deze kan enkel de gegevens inkijken die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen redenen.

Als ik me probeer aan te melden met mijn eID, dan krijg ik een error

Om te kunnen gebruikmaken van de eID is het belangrijk dat hiervoor de juiste software op je pc staat. Installeer of herinstalleer bij foutmelding de eID software. Kies voor de installer die overeenkomt met je besturingssysteem. Na installatie van deze software sluit je best eerst de browser af vooraleer opnieuw te proberen. Indien je werkt met Mozilla Firefox als internetbrowser is bovendien een extra add-on nodig.

Ook na herinstallatie van eID-software kan ik me nog steeds niet aanmelden

Als alternatief op het inloggen met de eID, bieden we ook de mogelijkheid om aan te melden met de mynexuzhealth codekaart.

Hoe verkrijg ik een mynexuzhealth-codekaart?

De mynexuzhealth-codekaart is een kaart met 24 codes die je gebruikt in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan deze kaart aanvragen:

Als je de codekaart gebruikt om in te loggen, moet je verder geen software installeren op je pc.

Als ouder wil ik graag toegang tot het patiëntendossier van mijn kinderen

Medische verslagen van kinderen onder de 15 jaar zijn voorlopig niet beschikbaar. Je kunt wel een afschrift opvragen bij onze ombudsdienst. Je kunt wel de afspraken, informatie over de ziekte of behandeling, vragenlijsten, facturen...(indien beschikbaar) van je kind bekijken. Ga in mynexuzhealth naar Berichten, selecteer het adres UZ Leuven (ook wanneer je in een ander ziekenhuis patiënt bent) en stuur een formeel verzoek met naam en geboortedatum van jouw kinderen naar 'Patiëntgerelateerde ondersteuning'. Je wordt op de hoogte gebracht zodra jouw mynexuzhealth-dossier gekoppeld is.

Als patiënt wil ik ook toegang geven tot mijn medisch dossier aan mijn partner, ouders, kinderen ouder dan 15 jaar

Dit kan enkel mits een volmacht van de patiënt. De patiënt kan deze geven door iemand aan te stellen als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger. 

Je mag altijd een vertrouwenspersoon aanduiden die je kan bijstaan bij het verkrijgen van de informatie over je gezondheidstoestand. Indien je dit wil, mag de vertrouwenspersoon je patiëntendossier inkijken, of een afschrift vragen. De vertrouwenspersoon mag niet in jouw plaats beslissingen nemen omtrent je ziekte en behandeling. Een vertrouwenspersoon kan eigenlijk om het even wie zijn: een familielid, een buur, een goede vriend, een andere arts.

Indien je wil, kan je ook een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden. Je vertegenwoordiger zal, indien je niet langer in staat bent om beslissingen te nemen omtrent je gezondheid (bv. als je in een coma belandt), de rechten van de patiënt uitoefenen in jouw naam, en dus ook beslissingen nemen omtrent je gezondheid en behandeling. Als je geen vertegenwoordiger aanduidt, en je bent niet langer in staat om je rechten uit te oefenen, dan treedt in vervangende volgorde je echtgeno(o)t(e)/partner, je meerderjarige kinderen, je ouders of je meerderjarige broer of zus op als vertegenwoordiger.

Formulier aanwijzing vertrouwenspersoon

Formulier aanwijzing vertegenwoordiger

Ik ben ingelogd maar zie weinig tot geen resultaten

Het patiëntenportaal mynexuzhealth is zich gefaseerd aan het ontwikkelen. Momenteel kun je medische verslaglegging bekijken opgesteld na 1 november 2017 en dit 7 dagen na validatie door de behandelend arts.

Wat zal ik in de toekomst kunnen zien in mijn medisch dossier?

  • Afspraken bekijken
  • Specifieke vragenlijsten invullen
  • Dagboeken bijhouden
  • Berichten sturen voor technische ondersteuning
  • Laboratoriumresultaten
  • Verslaglegging/ medische protocollen van radiologische onderzoeken
  • Beelden van radiologische onderzoeken
  • Facturen van behandelingen in Sint-Trudo Ziekenhuis 
  • Zelf online afspraken maken op diverse centra
Geef jij toestemming voor het delen van je patiëntgegevens?