Welke kosten krijg je aangerekend?


Kosten bij een ziekenhuisopname

Heel wat verschillende factoren bepalen de kosten van je opname. Het ziekenfonds, wat verplicht is in België, betaalt het grootste deel terug. Dat gebeurt rechtstreeks tussen ziekenhuis en ziekenfonds. Daarnaast betaal je ook zelf een gedeelte. Dat is het remgeld of persoonlijk aandeel. Eventuele supplementen betaal je ook zelf. Het eindbedrag op de factuur is het bedrag dat je zelf moet betalen.

Aan de hand van de opnameverklaring maak je als patiënt een aantal keuzes die invloed hebben op de kostprijs van je opname. Aarzel zeker niet om vragen te stellen bij de keuzes die je moet maken! 

In deze video zie je welke factoren bepalend zijn voor jouw factuur:

Opname van één of meerdere dagen in het ziekenhuis

Wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan is de kamerkeuze van doorslaggevend belang. 

Kies je voor een éénpersoonskamer dan betaal je zelf bovenop de wettelijke vaste kosten: 

  • een vast kamersupplement
  • alle betrokken artsen kunnen een ereloonsupplement aanrekenen. Dat ereloonsupplement bedraagt in Sint-Trudo 150%.
    • Concreet voorbeeld: Indien de prestaties van je artsen 1.000 euro bedragen en het ziekenfonds voor 900 euro tussenkomt, betaal je als patiënt 100 euro remgeld (1.000 – 900 euro). Dit is de bijdrage die je als patiënt altijd zelf betaalt. Je betaalt in dit voorbeeld voor dezelfde zorg op een tweepersoonskamer 100 euro tegenover 1.600 euro op een éénpersoonskamer. In het laatste geval betaal je namelijk die 100 euro, plus de 150% honorariumsupplementen die hier dus 1.500 euro bedragen. Dit supplement gaat niet volledig naar de arts zelf, maar wordt gebruikt om te investeren in kwaliteit en zorginnovatie.

Een hospitalisatieverzekering komt soms (gedeeltelijk) tussen voor deze supplementen. Informeer je hierover goed bij je verzekering. 

Kies je voor een tweepersoonskamer, dan blijft de kwaliteit van de zorg dezelfde, maar betaal je geen supplementen

Andere factoren die de rekening van je opname bepalen zijn bijvoorbeeld de duur van je opname, onvoorziene handelingen, complicaties, bepaalde geneesmiddelen of implantaten en diverse kosten.

Consultatie bij een specialist

Wanneer je voor een consultatie bij een specialist komt, dan is de conventiestatus van de arts belangrijk. (Lijst conventiestatus artsen) 

Geconventioneerde artsen passen altijd de wettelijk vastgelegde RIZIV-tarieven toe en mogen daar niet boven gaan. 

Let op: bij een opname kunnen ook geconventioneerde artsen tot 150% ereloonsupplement rekenen wanneer je voor een éénpersoonskamer kiest.