Botdensitometrie (DEXA)

Een botdensitometrie is een meting van de botmineraaldichtheid (BMD) op verschillende plaatsen zoals de heup en de wervelkolom en eventueel de pols of andere botten. Bij dit onderzoek maken we door middel van een bundel röntgenstralen van zeer lage intensiteit afbeeldingen van de botten. Zo kunnen we de dichtheid van het bot meten en de mate van eventuele botontkalking bepalen.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek duurt slechts enkele minuten en is niet pijnlijk. Er is geen verdoving nodig en de hoeveelheid straling is ongevaarlijk.

  • Om de botmeting op een juiste manier te kunnen uitvoeren, vraagt de verpleegkundige naar je gewicht en lengte.
  • Je krijgt ook enkele vragen i.v.m. je risico op osteoporose. Deze gegevens zijn essentieel voor het maken van de computerberekeningen.
  • Vervolgens ga je op de rug op de onderzoekstafel liggen en maken we scans van de rug en linkerheup.
  • Wanneer je aan de rug geopereerd bent, kiest men voor scans van de pols en de linkerheup.
  • Wanneer je een bilaterale prothese hebt (aan beide heupen), kiest men ook voor de pols.
  • Tijdens de opnames moet je zo stil en ontspannen mogelijk blijven liggen.
  • Als de scans genomen zijn, berekent de verpleegkundige met behulp van de computer de botdichtheid op diverse plaatsen.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds je identiteitskaart, het voorschrift van je arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen. Vooraf moet je een specifieke voorbereiding volgen.

Een DEXA-onderzoek is niet mogelijk:

  • indien je zwanger bent 
  • indien je 3 dagen voordien een onderzoek met bariumcontrast (maag-darmonderzoek) of een nucleair onderzoek met radioactieve stoffen heeft ondergaan
  • indien metaal aanwezig is in je rug of heup; in dit geval kan er als alternatief een meting gebeuren op de pols.