Knieprotheses in daghospitalisatie

Sinds vijf jaar ziet Sint-Trudo een stijging in haar ambulante activiteiten met meer dan 17%. Daardoor nam het ziekenhuis in 2019 de beslissing om deze stijgende vraag optimaal te kunnen beantwoorden met plannen voor de bouw van een nieuw hyper-ambulant dagziekenhuis in 2023.

Overzicht

Datum

28 apr 2021

knieprothese daghospitaal

Knieprotheses in daghospitalisatie

Sinds vijf jaar ziet Sint-Trudo een stijging in haar ambulante activiteiten met meer dan 17%. Daardoor nam het ziekenhuis in 2019 de beslissing om deze stijgende vraag optimaal te kunnen beantwoorden met plannen voor de bouw van een nieuw hyper-ambulant dagziekenhuis in 2023.

De stijgende activiteiten komen enerzijds van een verschuiving naar ambulante pathologie en anderzijds meer en meer ingrepen die ook ambulant kunnen gedaan worden door evoluerende technieken en technologie. We investeren om aan deze belangrijke trend tegemoet te komen én om onze patiënten de ambulante ingrepen onder de best mogelijke omstandigheden te kunnen bieden. Patiëntbeleving zal in het nieuwe dagziekenhuis dan ook een zeer belangrijk gegeven zijn.

Door corona moesten we creatief zijn, omdat we beperkt waren in de capaciteit voor opnames. In februari konden verschillende knieprotheses geplaatst worden in daghospitalisatie, waarbij de patiënt nog dezelfde dag van de ingreep naar huis kon gaan. Door in daghospitalisatie te opereren konden we toch verschillende mensen verder helpen waarvoor geen opname van meerdere dagen nodig was. Een crisis brengt zo ook hier positieve zaken voort. De drie kniechirurgen van Sint-Trudo zagen positieve resultaten voor de patiënt na die eerste knieprotheses in daghospitalisatie in februari.


Dr. Peter Bollars, dr. Daniël Janssen en dr. Jan Mievis werken mee aan het Rapid Recovery programma dat hiervoor opgezet is.

Dr. Mievis: Rapid Recovery staat voor een programma dat volledig gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een multidisciplinaire werkgroep het ideale zorgtraject zal uitbouwen. Belangrijke schakel hierin zijn zeker de huisartsen, thuisverpleegkundigen en kinesisten, die ook verder betrokken zullen worden op basis van de eerste bevindingen in het ziekenhuis. Ook apps worden bekeken voor de verdere opvolging van de patiënt in de thuissituatie.

Dr. Bollars: De patiënt is vaak zelf vragende partij om in daghospitalisatie geopereerd te worden, dat merkten we al langer. Bovendien zagen we al positieve cases en resultaten van deze werkwijze in het buiten- en binnenland. Het blijft uiteraard wel absoluut noodzakelijk om een duidelijke patiëntselectie te maken. Niet elke patiënt komt hiervoor in aanmerking, zeker oudere mensen of mensen die minder goed te been zijn, zullen zeker nog opgenomen worden in het ziekenhuis na de plaatsing van een prothese.

Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt elke dag letterlijk en figuurlijk aan de toekomst om topzorg te kunnen blijven bieden en dit willen we ook in de toekomst in nauwe samenwerking met onze zorgpartners blijven doen. Deze evolutie naar dagingrepen en de plannen rond het nieuwe hyper-ambulante dagziekenhuis zijn daar een concreet voorbeeld van.

Op de foto van links naar rechts: dr. Peter Bollars, dr. Jan Mievis en dr. Daniël Janssen

dr. Peter Bollars

dr. Peter Bollars

orthopedisch chirurg
dr. Jan Mievis

dr. Jan Mievis

orthopedisch chirurg
dr. Daniël Janssen

dr. Daniël Janssen

orthopedisch chirurg
Voor meer informatie raadpleeg de afdeling orthopedie

Meer nieuws

Meer gerelateerde artikels lezen