Gunning project Sint-Anna Sint-Truiden

Sint-Trudo Ziekenhuis, vzw Wiric, vzw Integro, vzw de Hummeltjes, vzw LDC Sint-Anna en Kairos slaan de handen in elkaar voor het project Sint-Anna in Sint-Truiden. Na een traject dat in 2014 opstartte als Pilootproject Onzichtbare Zorg, ondertekenden deze lokale zorginstellingen in augustus een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar Kairos. Zo werd een belangrijke stap gezet in de verdere concretisering van het project op de voormalige site van het Sint-Anna ziekenhuis.

Overzicht

Datum

04 nov 2022

Schets van toekomstige site Sint-Anna

Samen werken de partners aan een duurzaam stadsvernieuwingsproject in het hart van de Sint-Truidense binnenstad, met als motto ‘levenslang wonen’. Het project bestrijkt een unieke combinatie van functies en programma’s, gaande van een kinderdagverblijf en een lokaal dienstencentrum, tot verschillende dagateliers en woningen voor personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematieken, een woonzorgcentrum met kleinschalige woonvormen en een oriënterend kortverblijf, buurt ondersteunende commerciële ruimtes en ongeveer 150 woningen in allerlei vormen en maten. Ferm Thuiszorg vzw versterkt het samenwerkingsverband vanuit de thuiszorg en ondersteunt het project onder meer door de uitbating van een kleinschalig centrum voor dagopvang.

Op deze manier bouwen we aan een warme buurt waar iedereen terecht kan, in welke levensfase je je ook bevindt en ongeacht de zorg die je nodig hebt. ‘Goed leven’ en verbinding tussen mensen staan centraal.

De bouwblokken van het project schakelen rond groene binnengebieden en autovrije fiets- en voetgangersverbindingen. De bestaande bomen integreren we in een bostuin die publiek toegankelijk is en met drie nieuwe pleinen takt het project aan op de omliggende straten. Naast parkeervoorzieningen voor de bewoners en bezoekers van de site, voorzien we bovendien een publieke parking voor iedereen die de stad bezoekt.

 

 

Op de afbeelding een impressie van het winnend masterplanontwerp van het team rond Kairos. Dit ontwerp zal verder worden uitgewerkt in overleg met de stadsdiensten, de zorgpartners en de buurt.

In totaal beslaat het project ongeveer 25.000 m² bovengronds en 9.500 m² ondergronds. De indiening van het aanvraagdossier is voorzien voor begin 2023, de bouwwerken zouden in de eerste helft van 2024 kunnen aanvatten.

Het ontwerp is in handen van een combinatie van drie architectenbureaus: a2o Architecten uit Hasselt, NU Architectuuratelier uit Gent en archipelago uit Leuven. Macobo-Stabo staat in voor de ingenieursstudies. Dit ontwerpteam is intussen volop aan de slag voor de opmaak van het aanvraagdossier omgevingsvergunning, met uitgesproken ambities inzake klimaatrobuustheid, energiezuinigheid, waterbeheer, afvalbeheer en biodiversiteit.

Katrien Clerbout, directeur patiëntenzorg van Sint-Trudo Ziekenhuis: “We zijn enorm blij dat we met dit ambitieus team kunnen bouwen aan een warme buurt midden in onze stad, waar zorg beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft. Met dit project treden we buiten onze comfortzone als ziekenhuis en bouwen we aan toekomstgerichte zorgmodellen, waarin de mens centraal staat en we verder kijken dan de zorgvraag alleen.”

Bart Vanroye, Development Manager bij Kairos: “Dit project vormt in alle betekenissen van het woord de toekomst: we willen aan de stad een stukje stad toevoegen, waar de mensen graag en goed wonen en passeren, waar mensen zich stuk voor stuk thuisvoelen – op een manier die traditionele categorieën en labels (jong, oud, valide, andersvalide, …) loslaat en daarentegen focust op échte duurzaamheid, leefbaarheid en meerwaarde voor de hele stad.”

Roel Eerlingen, algemeen directeur van Integro verwoordt de ambities als volgt: “We vangen in dit project dé 2 grote uitdagingen van ouderenzorg van morgen: normalisatie en samenwerking. Het is niet omdat iemand nood heeft aan intensievere vormen van zorgverlening, dat dit moet gebeuren in het instituut zoals we dat van vroeger kennen. Het moet gebeuren in aangepaste omgevingen, geïntegreerd in gewone buurten. Zorg is ook geen verhaal meer van eilandjes en silo’s. Zorg van morgen is een verhaal van kennis, middelen, infrastructuur en mensen delen. Dat doen we bij uitstek met dit project.”

Eric Hendrix, algemeen directeur Wiric vzw: “Een uniek project waarbij het samen leven centraal staat. Een zorgzame buurt waar mensen met een beperking vanuit hun mogelijkheden deel uit maken van het leven op de site.  Waar inclusie niet langer een leeg begrip is en verbondenheid centraal staat van jong naar oud. Dankzij dit project kunnen we onze dromen echt realiseren. Samen met de verschillende zorgpartners slaan we de handen in mekaar.  We kijken niet over de zorgmuren maar slopen ze en gaan met alle partners voor kwaliteit van leven voor iedereen.”

Marleen Vanhees, algemeen directeur van Ferm Thuiszorg: “Deelnemen aan dit project is als thuiszorgorganisatie mee timmeren aan nieuwe zorgmodellen waar geïntegreerde zorg, zorgcontinuïteit en flexibiliteit voorop staan, en dit alles in functie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn familie. Geen hokjesdenken, maar samen elk met eigen expertise bruggen bouwen en grenzen verleggen, daar willen we voor gaan in dit project.”

Petra Berger, directie De Hummeltjes vzw: “De Hummeltjes zijn blij hun kwalitatieve kinderopvang te kunnen vestigen in deze mooie site. Via een uitgebreid aanbod kunnen we inspelen op de lokale en maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Het project past in onze toekomstvisie waar we ook samenwerkingen met partners kunnen aangaan.”

Dirk Vanstraelen, voorzitter vzw Site Sint Anna: “Eind 2019 is ons Pilootproject “Zorg Maakt Stad” met een focus op levenslang wonen en inclusie in een stroomversnelling geraakt, dit na het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Integro, Wiric, FERM, De Hummeltjes, Ziekenhuis Sint-Trudo en Site Sint Anna. We zijn dan ook verheugd dat het project naar de volgende fase is gegaan door het gunnen van de opdracht aan KAIROS, zij zullen instaan tot verder ontwerpen en bouwen van de site. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe wijk een meerwaarde zal betekenen voor onze zorgstad."

 

Meer nieuws

Meer gerelateerde artikels lezen