20 jaar wet patiëntenrechten

Maandag 18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. De wet betreffende de rechten van de patiënt viert dit jaar zelfs haar 20-jarig bestaan. Zij beschrijft de kenmerken van een goede relatie tussen de patiënt en de zorgverlener en beoogt het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Datum

18 apr 2022

Campagnebeeld Europese dag van de rechten van de patiënt

Deze wet lag ook aan de basis van de oprichting van ombudsdiensten in elk ziekenhuis. De bedoeling van een ombudspersoon is de communicatie te bevorderen en uiteindelijk ook klachten te voorkomen. Maar het gaat verder, de ombudspersoon heeft ook oog en oor voor alle patiëntervaringen, om zo mee gestalte te kunnen geven aan een verbeterbeleid rond kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorgverlening. Zaken die Sint-Trudo hoog in het vaandel draagt. Dit is dan ook hét moment bij uitstek om deze dag hier extra onder de aandacht te brengen.

Samen met de andere ziekenhuizen uit het netwerk* kozen we voor een boom met wortels als campagnebeeld. Dit is de eyecatcher, samen met zaaikaartjes die we zullen uitdelen.
In Sint-Trudo Ziekenhuis zetten we een boom in de inkomhal, naast de infostand van onze ombudsvrouw. Deze boom symboliseert dat patiëntenrechten reeds geworteld zijn in onze ziekenhuisorganisatie.

Al 20 jaar lang stellen onze teams alles in het werk om de acht patiëntenrechten te doen groeien en bloeien. Daarnaast is er de ombudspersoon die mee wil zorgen voor groei d.m.v. verbindende communicatie.

Alle patiënten ontvangen op 21 april een symbolisch zaaikaartje bij het eten in ons ziekenhuis. Bezoekers kunnen een zaaikaartje in de inkomhal nemen. Als ze dit kaartje zaaien, zal er bij goede zorg een mooi plantje beginnen groeien. Op dit kaartje worden de acht patiëntenrechten vermeld.

Elke patiënt heeft recht op: kwaliteitsvolle dienstverlening, vrije keuze van zorgverlener, informatie, indienen van een klacht, pijnbehandeling, privacy, een volledig patiëntendossier en geïnformeerde toestemming.

Dit jaar wordt er één bepaald recht extra in de verf gezet, nl. elke patiënt heeft het recht zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger. Wil je hierover meer informatie? Dan kan je terecht bij onze ombudsdienst: ombudsdienst@stzh.be.

*Sint-Trudo Ziekenhuis maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, samen met Jessa Ziekenhuis, AZ Vesalius en Sint-Franciscus Ziekenhuis.

Ombudsvrouw Ann Ector

Ann Ector

ombudsvrouw

Meer nieuws