Leveranciers


Leveringen

Leveringen gebeuren aan het centraal magazijn. Hiervoor neem je de inrit van de spoeddienst (urgenties) en volg je de borden met 'leveringen' op.

Leveringen kunnen plaatsvinden op werkdagen, op de volgende momenten:

  • tussen 08.00 en 12.30 uur
  • tussen 13.15 en 16.30 uur
Erik Maesen

Erik Maesen

Manager aankoop en logistiek

Nuttige documenten