Het ethisch comité

Het ethisch comité geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Zij vergaderen 4 keer per jaar en afhankelijk van de agenda kan het comité meer of minder samenkomen.

Wat zijn de taken van het ethisch comité?

•    een begeleiding en raadgevende functie m.b.t. de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
•    een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek
•    een adviserende functie m.b.t. het opstarten van klinische studies in Sint-Trudo.
 

Je kan via mail contact opnemen met het ethisch comité: ethischecommissie@stzh.be.

De samenstelling van de leden en hun discipline

Voorzitter:

 • dr. Jolanda Verheezen - oncoloog

Ondervoorzitter:

 • Kurt Vandendooren - palliatief verpleegkundige

Secretaris:

 • Nele Kerkhofs - psycholoog

Leden:

 • dr. Inge Bormans - specialist nucleaire geneeskunde
 • dr. Bart De Keyzer - radioloog
 • dr. Elien Dewaele - medisch oncoloog
 • Jan Goyvaerts - ethicus
 • prof. apr. Davy Kieffer - klinisch bioloog
 • dr. Sven Martens - geriater
 • Trudo Nagels - jurist
 • Sander Ombelets - hoofdverpleegkundige radiologie
 • dr. Jolien Schildermans - anesthesist
 • dr. Stefan Schrijvers - huisarts
 • dr. Sarah Van Loo - vaatchirurg

Indienen van een verzoek bij het ethisch comité

Een schriftelijk verzoek bij het ethisch comité van Sint-Trudo kan ingediend worden door elk personeelslid en arts van het ziekenhuis. Dit kan schriftelijk (volgens de afspraken voor klinische studies) of mondeling bij een van de leden in geval van ethische vragen. Indien je dit wenst, behandelt het ethisch comité de verzoeken/vragen anoniem.

Type verzoeken:

 • adviesvragen
 • casusbespreking
 • visiebepaling
 • ethische vragen

Klik voor meer informatie over: