Ontslag COVID-patiënt


Richtlijnen voor opvang van een COVID-patiënt na het ontslag uit het ziekenhuis

KLIK HIER voor de algemene richtlijnen.

 

Tips voor thuis:

COVID-19 patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis terug thuiskomen, volgen hetzelfde hygiëneadvies als alle patiënten met symptomen van COVID-19 die thuis geïsoleerd worden.

De belangrijkste doelstelling is voorkomen dat personen in je omgeving besmet worden, dus: 

 • Ga je naar je thuissituatie, moet je minstens 7 dagen in isolatie blijven, tenzij de behandelend arts iets anders oplegt.
 • Ga je naar een collectiviteit, zoals een rusthuis, asielcentrum, … moet je minstens 14 dagen in isolatie blijven, tenzij de behandelend arts iets anders oplegt.

Verdere medische opvolging:

Je huisarts is op de hoogte gebracht van je ontslag en vormt jou eerste aanspreekpunt. Neem dus meteen na je ontslag zeker even contact op met je huisarts.

 1. Je bent ontslagen en hebt geen nood aan extra zuurstof:
  • Er is geen afspraak met de huisarts nodig tenzij je opnieuw koorts en andere symptomen krijgt. 
 2. Je bent ontslagen en hebt nog een beperkte nood aan zuurstof:
  • Via de thuisapotheek of firma wordt zuurstof voorzien. Dit wordt in het ziekenhuis georganiseerd voor je ontslag.
  • Ook de noodzakelijke voorschriften en aanvraagdocumenten voor de mutualiteit worden meegegeven bij je ontslag.
  • Eén week na je ontslag maak je een afspraak met je huisarts. Je nood aan zuurstof wordt geëvalueerd. Indien de huisarts beslist dat het niet langer nodig is om extra zuurstof te krijgen, haalt de thuisapotheek of firma alles op bij je thuis.
 3. Er is een afspraak voor opvolging in het ziekenhuis noodzakelijk.
  • Deze afspraak wordt nog tijdens de opname voor je ingepland.