Valkliniek

De valkliniek van Sint-Trudo Ziekenhuis richt zich op patiënten met gang- en/of evenwichtsstoornissen en recidiverend vallen. Een multidisciplinair team van kinesisten, ergotherapeuten, geriaters en verpleegkundigen helpen je met een valscreening en geven je advies op maat om valincidenten maximaal te vermijden.

Ongeveer 30 % van de mensen ouder dan 65 jaar valt jaarlijks eenmaal. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal valincidenten toe. Directe letsels van een val zijn botfracturen, weke delen letsels en cerebrale aandoeningen. Daarbij komen nog de psychologische gevolgen van een val, waarbij de angst voor een volgende val de zelfredzaamheid kan ondermijnen. Beide aspecten kunnen het zelfstandig functioneren in de thuissituatie in het gedrang brengen.

Een valscreening

Er wordt voor elk ambulant contact een valscreening uitgevoerd op basis van het klinisch oordeel van de arts. Hierbij zal de arts nagaan of er bij de patiënt een valrisico aanwezig is. Ook zal de arts het valrisico beoordelen wanneer hij/zij handelingen stelt die een verhoogd valrisico met zich meebrengen (bvb. toedienen kalmerend middel zoals sedativum, gewrichtspuncties, bepaalde onderzoeken, …).

Praktisch verloop valscreening

Een valscreening vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16 uur.

De patiënt wordt in het geriatrisch dagziekenhuis gescreend door een multidisciplinair team. Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Een medische evaluatie door de internist-geriater, vooral gericht op de mogelijke oorzaak van de val. Bij de anamnese zijn volgende elementen van belang:
  • de voorgeschiedenis
  • de omstandigheden van de val
  • de symptomen die voorafgingen aan de val
  • de medicatie
 • Een verpleegkundige evaluatie, vooral gericht op het opsporen van risicofactoren bij het vallen. De belangrijkste zijn:
  • visusstoornissen
  • urine-incontinentie
  • orthostatische hypotensie
  • voedingstoestand
 • Een evaluatie door de ergotherapeut, gericht op risicofactoren die te maken hebben met het gedrag en de woon- en leefomgeving:
  • activiteiten van het dagelijks leven
  • cognitieve stoornissen
  • depressieve symptomen
  • valangst
  • externe risicofactoren
 • Een evaluatie door de kinesist, gericht op het opsporen van mobiliteits- en evenwichtsstoornissen.
 • Multifactorieel interventieprogramma
  • Tijdens een gezamenlijke nabespreking wordt een plan van verdere aanpak opgesteld rekening houdend met de oorzaken van het vallen en de risicofactoren voor een nieuwe val.
  • Soms moet er verder aanvullend onderzoek verricht worden om tot een duidelijke diagnose te komen. In andere gevallen kan gekeken worden of behandeling van de oorzaak van de val mogelijk is en welke preventieve interventies eventueel zinvol zijn.
  • De geriater richt hierover zijn advies aan de huisarts.
  • De patiënt krijgt persoonlijk een aantal raadgevingen en tips mee om verder vallen te voorkomen.

Artsen

dr. Veronique Bulens

dr. Véronique Bulens

geriater
dr. Henk Joosen

dr. Henk Joosen

geriater
dr. Sven Martens

dr. Sven Martens

geriater

Diensthoofd

Erika Cauberg hoofdverpleegkundige geriatrisch dagziekenhuis

Erika Cauberg

Floor Ruelens hoofdverpleegkundige

Floor Ruelens

geriatrie zorg

Informatiebrochure

Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle verzorging. Het is dan ook onze prioriteit om iedere patiënt op de beste en meest efficiënte manier te behandelen. Bovendien stellen wij alles in het werk om je verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tijdens een ziekenhuisopname kunnen verschillende factoren leiden tot een verhoogd valrisico (narcose, operatie, medische toestand, infuusleidingen en andere medische apparatuur …). Via onderstaande brochure(s) willen we je graag nuttige tips aanreiken in verband met valpreventie in het ziekenhuis, maar ook in de thuissituatie.

Bestand
Valkliniek (153.02 KB)
Bestand
Valpreventie (256.27 KB)