Stroke unit

Patiënten die werden getroffen door een beroerte of CVA worden zo snel mogelijk opgenomen in een speciale bewakingskamer voor beroertezorg. Dit noemen we de stroke unit.

Waar kunnen we je mee helpen?

Op de afdeling stroke unit worden patiënten na een beroerte of CVA continu opgevolgd en krijgen ze een gespecialiseerde en professionele zorg op maat door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit specialisten, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, psychologen, ergotherapeuten en medewerkers van de sociale dienst.

Wat is een beroerte?

Een CVA of beroerte (in de volksmond ook wel attack genoemd) doet zich voor wanneer de bloedstroom in een gedeelte van de hersenen wordt onderbroken door een bloeding of door een klonter. Hierdoor krijgen bepaalde hersencellen te weinig zuurstof waardoor ze kunnen afsterven.

In 80 % van de gevallen gaat het om een bloedvat dat door stolsel dichtslibt. We spreken dan van een herseninfarct. In de overige 20% gaat het om een bloedvat dat scheurt, waardoor er bloed ophoopt in de hersenen. Hier spreken we van een hersenbloeding. De aard en de ernst van de symptomen zijn sterk afhankelijk van de plaats, de grootte en de oorzaak van het infarct of de bloeding.

Herken een beroerte

Door onderstaande FAST-test kan je snel een beroerte herken. Reageer dan snel en bel 112, want elke minuut telt. Hoe sneller hulp, hoe meer hersenweefsel gered kan worden en hoe groter de kans op herstel.

Behandeling

De behandeling van een beroerte is voornamelijk gericht op het herstellen van zoveel mogelijk hersencellen om de schade maximaal te beperken. Hoe sneller de behandeling kan worden opgestart, hoe meer kans de patiënt heeft op een volledig herstel. Een belangrijke doelstelling in de behandeling is ook het herwinnen van zelfstandigheid.

De gevolgen van een CVA zijn groot: zo zijn er gevolgen voor het lichaam, het denken, de gevoelens en het gedrag. Ze hebben niet enkel een weerslag op de patiënt (hij/zij is er zich misschien niet eens bewust van), maar ook op de familie en omgeving.

We stellen alles in het werk om zoveel mogelijk hersencellen te redden via een zeer specifieke behandeling die bestaat uit volgende aspecten:

 • infuustherapie en medicatie
 • controle van bloeddruk, hartritme, temperatuur, bloedsuikerspiegel
 • opsporen en behandelen van slikproblemen: indien nodig wordt de voeding aangepast
 • training van blaasfunctiestoornissen
 • voorkomen van doorligwonden
 • voorkomen van flebitis
 • opvang van emotionele problemen
 • snelle mobilisatie en opstart van revalidatie

Gespecialiseerd stroketeam

Beroertepatiënten worden verzorgd en begeleid door een vast team van specialisten, ook wel het ‘stroketeam’ genoemd. Zij werken volgens vooraf vastgelegde, strikte protocols, aangepast aan de behoeften van elke individuele patiënt. In de wekelijkse teamvergaderingen worden deze behoeften besproken en geëvalueerd.

De stroke unit voor beroertezorg bevindt zich op de afdeling neurologie en is voorzien van de nodige faciliteiten om de patiënten zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. Om complicaties te voorkomen of te behandelen is er via monitoring een verhoogde bewaking van o.a. het hartritme, de bloeddruk, de temperatuur en de ademhaling. Er is altijd een verantwoordelijke verpleegkundige om je vragen te beantwoorden en je de nodige informatie te geven.

Revalidatie-oefeningen patiënt en verpleegkundige

Revalidatie

Vanaf de eerste dag werken de leden van ons multidisciplinaire team elk via hun eigen inbreng aan de revalidatie op maat van de patiënt en het herwinnen van de zelfstandigheid. We werken hieraan op basis van volgende trainingen:

 • ADL-training: hervatten van de activiteiten uit het dagelijks leven
 • cognitieve training: heraanleren van bepaalde handelingen die met het geheugen te maken hebben
 • training van mobiliteit: zitbalans, gangrevalidatie, fijne motoriek …
 • logopedie: specifieke sliktherapie, spraakoefeningen …

Wanneer na de acute fase nog verdere revalidatie nodig is, kan de patiënt terecht in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis. Ook hier krijg je een multidisciplinaire behandeling die volledig is afgestemd op de individuele noden. Het revalidatieteam werkt vooral aan de reïntegratie in de thuissituatie en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Artsen

dr. Tine Breban

dr. Tine Breban

neuroloog
dr. Wouter De Vooght

dr. Wouter De Vooght

neuroloog
dr. Jo Goyens

dr. Jo Goyens

neuroloog
dr. Céline Nysten

dr. Céline Nysten

neuroloog
dr. Annabel Schreurs

dr. Annabel Schreurs

neuroloog
Dr. Sarah Verjans

dr. Sarah Verjans

neuroloog

Hoofdverpleegkundige

Sofie Vreven hoofdverpleegkundige verpleegeenheid G30

Sofie Vreven

Infobrochure

Bestand

Waar vind je ons?

Vanuit de inkomhal volg je de gele kleur naar blok G. De stroke unit bevindt zich op de derde verdieping.