Revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide zorg en therapie aan mensen die herstellen van (ernstige) ziekten, verwondingen of operaties. Ons hoofddoel is om je te helpen bij het terugwinnen van je functionele capaciteiten, het verbeteren van je kwaliteit van leven en het bevorderen van zelfstandigheid.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Na een operatie, ongeval of ziekte kan het zijn dat jouw lichaam niet meer werkt zoals het hoort. Je kan hinder ondervinden bij dagelijkse activiteiten of je beroepsactiviteiten. Onze revalidatieartsen zijn er in gespecialiseerd om je terug op weg te helpen. Op verwijzing van een revalidatiearts kan je terecht in ons ambulant revalidatiecentrum. Hier gaat ons team met jou aan de slag om de negatieve impact zoveel mogelijk te beperken of te gaan compenseren door de juiste therapie en hulpmiddelen. 

Door een multidisciplinaire samenwerking tussen o.a. revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen kunnen we je de best mogelijke therapie op maat bieden. Jouw revalidatie gebeurt altijd in nauw overleg met de behandelend(e) arts(en). 

Wie werkt er allemaal in ons team? 

De logopedisten helpen volwassenen met spraak- en taalproblemen (afasie, woordvindingsproblemen, dysartrie), slikproblemen (dysfagie), stemproblemen, gezichtsverlamming en cognitieve revalidatie. Naast therapie zorgen ze ook voor patiëntveiligheid door middel van slikscreenings bij patiënten die een verminderde slikfunctie hebben. Ze zorgen samen met de diëtisten voor een veilige en aangepaste voeding. 

Onze ergotherapeuten begeleiden je in het herwinnen van je functionaliteit. Je wordt begeleid met specifieke oefentherapie op maat en eventueel wordt er samen gekeken naar het juiste hulpmiddel om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bekomen. 

Via oefentherapie en/of manuele technieken behandelt en begeleidt de kinesitherapeut je bij verschillende aandoeningen die zowel acuut or chronisch kunnen zijn. De verschillende specialisaties onder onze kinesitherapeuten zijn: orthopedische revalidatie met sportrevalidatie of manuele therapie, inwendige revalidatie (ademhalingstechnieken, hart, long, stofwisseling), neurologische revalidatie, kinderen en geestelijke gezondheidszorg. We koppelen dus steeds de meest geschikte kinesitherapeut aan elke patiënt. 

Psyche en fysiek gaan hand in hand. Bij stress, piekeren of slecht slapen ontstaan vaak fysieke klachten. Hiervoor bieden wij groepssessies aan rond bepaalde thema's. Soms kan het zijn dat er een individueel traject wordt opgestart of dat de partner/familie wordt betrokken bij de revalidatie. Dit kan allemaal bij onze psychologen gebeuren. Zij verzorgen, samen met de ergotherapeut, ook geheugenscreenings. 

Cardiale revalidatie

Bij een cardiaal revalidatietraject wordt je opgevolgd door onze cardiologen. Lees er meer over via onderstaande link. 

Cardiale revalidatie

Wens je een afspraak bij de arts?

Voor meer informatie over de werking van onze artsen kan je op onderstaande pagina terecht. 

Fysische geneeskunde en revalidatie

Praktische vragen

Neem zeker geen waardevolle spullen mee. Je eigen handdoek en zuiver, sportief schoeisel breng je wel mee. Water is voorzien in het ziekenhuis. 

Voor een terugbetaling moet je contact opnemen met je mutualiteit, op basis van het nomenclatuurnummer dat je vanuit het ziekenhuis mee krijgt. 

Hou er voor de terugbetaling rekening mee dat je niet op dezelfde dag van je revalidatie een consultatie mag hebben bij je privé-kinesist of bij jouw revalidatiearts. 

Je vindt ons op volgende locatie(s): 

A0 (revalidatiecentrum voor ambulante revalidatie) 

E0 of D1 (consultatie fysische arts, de locatie wordt meegedeeld bij inschrijving) 
 

Andere locaties binnen ons ziekenhuis voor revalidatie:

Z2 (revalidatie verblijfsafdeling / SP)

I3 (cardiale revalidatie

Artsen

dr. Johan Darcis

dr. Johan Darcis

arts fysische geneeskunde en revalidatie
dr. Sam Hendrix

dr. Sam Hendrix

arts fysische geneeskunde en revalidatie
dr. Liesbet Van Mol

dr. Liesbet Van Mol

arts fysische geneeskunde en revalidatie

Hoofdverpleegkundige

diensthoofd Katja Berden

Katja Berden