Geriatrie

Geriatrie of ouderengeneeskunde heeft als doel de preventie, diagnosestelling, behandeling en revalidatie van bejaarde en hoogbejaarde mensen.

geriatrische zorg

Waar kunnen we je mee helpen?

Op onze geriatrische afdelingen behandelen we ziekten die samenhangen met veroudering of sterk beïnvloed worden door de leeftijd van de patiënt. Typisch voor de geriatrische patiënt is het voorkomen van meerdere ziektes tegelijkertijd en een atypisch ziekteverloop.

Sint-Trudo Ziekenhuis heeft een zeer ruim aanbod in geriatrische zorg met twee acute verpleegafdelingen (D30 en Z3), een afdeling ortho-geriatrie (I2) en een geriatrisch dagziekenhuis.

behandeling

Omdat ouderen vaak wat kwetsbaarder zijn en minder snel herstellen, kan ziekte snel leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Ziekte kan bovendien een grote invloed hebben op het sociaal en psychisch functioneren. Daarom bestaat het geriatrisch team uit verschillende disciplines, die niet enkel oog hebben voor lichamelijke aandoeningen, maar ook voor andere aspecten van het welzijn van de patiënt. Het multidisciplinaire team is erop gericht de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van de patiënt zoveel mogelijk te waarborgen en te versterken.

Het geriatrisch team bestaat uit een geriater, verpleeg- en zorgkundigen, kinesist, logopedist, psycholoog, ergotherapeut, diëtist, sociaal werker…

Artsen

dr. Veronique Bulens

dr. Véronique Bulens

geriater
dr. Henk Joosen

dr. Henk Joosen

geriater
dr. Sven Martens

dr. Sven Martens

geriater

Hoofdverpleegkundigen verpleegafdelingen

Luk Jansen hoofdverpleegkundige geriatrie

Luk Jansen

Jan Vanhaeren hoofdverpleegkundige geriatrie

Jan Vanhaeren

Erna Vansimpsen hoofdverpleegkundige geriatrie

Erna Vansimpsen

Hoofdverpleegkundigen dagziekenhuis

Erika Cauberg hoofdverpleegkundige geriatrisch dagziekenhuis

Erika Cauberg

Floor Ruelens hoofdverpleegkundige

Floor Ruelens

Geriatrisch support team

Patiënten waarbij we een geriatrisch risicoprofiel detecteren, krijgen een screening van het geriatrisch support team. Op basis van de gedetecteerde risico's zal er een advies geformuleerd worden omtrent de zorg- en dienstverlening voor deze patiënten in samenspraak met de geriaters. Indien nodig schakelen we bijkomend paramedici in om de optimale zorg te kunnen bieden.