Woordenlijst en moeilijke begrippen

Hieronder vind je een overzicht van verschillende moeilijke termen die je op een factuur kan tegenkomen of waarnaar verwezen kan worden als het over ziekenhuiskosten gaat.

Wat zijn ereloonsupplementen?

Op een éénpersoonskamer kan de behandelende arts een extra kost aanrekenen tot 150% van het wettelijk vastgelegde tarief. Tot de behandelende artsen behoort de arts waarvoor je wordt opgenomen, maar ook de anesthesist en diegenen die in opdracht bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren. Dit supplement gaat niet volledig naar de arts zelf, maar wordt gebruikt om te investeren in kwaliteit en zorginnovatie.

Wat is een honorarium?

Dit is de vergoeding van de arts, ook wel ereloon genoemd. Deze tarieven zijn bij wet vastgelegd.

Wat zijn kamersupplementen?

Kamersupplementen zijn kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen voor een behandeling of verblijf in een éénpersoonskamer. In de opnameverklaring kan je het juiste bedrag terugvinden. Zowel ereloon- als kamersupplementen moet je zelf betalen, tenzij je over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Bij twijfel informeer je best bij je verzekering.

Wat is een opnameverklaring?

Je kan als patiënt de keuze maken tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Deze keuze maak je aan de hand van de opnameverklaring en heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke prijs van je ziekenhuisopname.

Wat zijn forfaitaire kosten?

Dit zijn kosten die het ziekenhuis bij elke opname mag factureren, ook als je geen gebruik maakt van de aangerekende diensten. Het gaat om kosten met betrekking tot klinische biologie, medische beeldvorming, medische wachtdienst en technische verstrekkingen en geneesmiddelen.

Wat zijn diverse kosten?

Dit gaat om kosten voor o.a. telefoon, toiletartikelen, … die niets met de medische zorg te maken hebben en waarvoor geen tussenkomst voorzien is. Een lijst van de aanrekenbare producten ligt ter inzage aan het onthaal en kan je onderaan raadplegen. Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig voor jou.

Bestand

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een extra verzekering die jou en je gezin beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling.

Je bent in België verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering, maar dit dekt niet al je medische kosten. Bij een ziekenhuisopname kunnen deze kosten snel oplopen. Daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen.

Je kan een hospitalisatieverzekering afsluiten bij een ziekenfonds of een privéverzekeraar. Dit doe je best zo snel mogelijk.

Opgelet! Niet elke hospitalisatieverzekering biedt dezelfde mate van bescherming. Zo zijn er verschillen in de tussenkomst voor ereloonsupplementen bij een éénpersoonskamer of bij voor– of nazorg van je ziekenhuisopname.

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dat plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald. 

Wat is remgeld?

Remgeld of persoonlijk aandeel is het bedrag dat je zelf betaalt voor je opname of doktersbezoek. Dit stuk betaalt het ziekenfonds dus niet terug. 

Wat betekent persoonlijk aandeel ligdagprijs?

Elke patiënt moet per verblijfsdag in het ziekenhuis een deel van de verpleeg- of ligdagprijs zelf betalen. Dit aandeel is wettelijk vastgelegd en in alle algemene ziekenhuizen gelijk, en is niet afhankelijk van de kamerkeuze.

Wat is conventionering of conventiestatus?

Om te hoge gezondheidskosten te vermijden, maken de ziekenfondsen, de overheid en de zorgverleners tweejaarlijks afspraken over de tarieven die artsen mogen aanrekenen. Artsen en andere zorgverleners zijn echter vrij om die conventie helemaal, gedeeltelijk of niet te ondertekenen. Ondertekenen zij die conventie, dan is hun conventiestatus '(volledig) geconventioneerd'. Artsen kunnen ook gedeeltelijk geconventioneerd staan, wat wil zeggen dat zij op bepaalde plaatsen en/of bepaalde uren volgens de geconventioneerde tarieven werken en op andere plaatsen en/of uren dus niet. Hun conventiestatus is dan ook 'gedeeltelijk geconventioneerd'. Bij deze artsen kan je best navragen op voorhand waar ze op welk moment volgens de conventie werken.

Tenslotte kunnen artsen er ook voor kiezen om hun tarieven helemaal niet volgens de conventie te hanteren, dan is hun conventiestatus 'niet geconventioneerd'. 

Op elke artsenpagina op deze website vind je terug of die arts al dan niet geconventioneerd is. Je kan hier ook altijd naar vragen bij de arts zelf of het secretariaat waar je je afspraak boekt.

Download hier de lijst met de conventiestatus van onze artsen.

Wat betekent paramedisch?

De paramedische beroepen zijn erkende gezondheidszorgberoepen in België. Dit betekent dat zij handelingen mogen stellen die verband houden met de diagnose of met de behandeling van een patiënt, maar ze stellen zelf geen medische diagnose. Vaak werken ze op voorschrift en/of onder toezicht van een arts, van een apotheker of van een tandarts. 

Voorbeelden van paramedische functies: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, ...

Wat betekent informed consent?

Dit betekent dat de zorgverlener jou of je vertegenwoordiger volledig informeert over de voorgestelde procedures, behandelingen, onderzoeken en de financiële gevolgen van die keuze. Nadat je deze informatie kreeg, wordt je gevraagd om je toestemming te geven om deze op te starten. Soms geef je die toestemming schriftelijk, soms gebeurt dit mondeling. Daarmee bevestig je dan dat je alle informatie hebt gekregen vooraleer je je beslissing genomen hebt.

Wat is verhoogde tegemoetkoming?

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming betaal je zelf minder voor raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. De prijs voor de geleverde zorg blijft hetzelfde, maar de ziekteverzekering voorziet in dat geval een hogere tussenkomst. Het persoonlijk aandeel voor de patiënt met een verhoogde tegemoetkoming is dus lager.

In bepaalde gevallen heb je automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In andere gevallen moet je daarvoor bij je ziekteverzekering een aanvraag indienen. Je kan makkelijk controleren of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Op het kleefbriefje van uw ziekteverzekering staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Een zorgverstrekker die niet geconventioneerd is, kan een supplement aanrekenen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming moet je nog steeds dat aangerekende supplement betalen. De enige manier om geen supplementen te moeten betalen, is overstappen naar een geconventioneerde zorgverlener. (Lijst van de conventiestatussen in Sint-Trudo Ziekenhuis)

Meer informatie over de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming vind je op de website van het RIZIV. 

Wil je nog meer informatie hierover?

Wat is een derdebetalersregeling?

Dankzij de derdebetalersregeling betaal je alleen jouw deel van de kosten aan de zorgverlener (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, enz.). Je ziekteverzekering betaalt in dat geval de tegemoetkoming die door hen voorzien is rechtstreeks aan het ziekenhuis. Jij betaalt dat dus niet aan het ziekenhuis en moet dan geen getuigschriften voor de verstrekte hulp naar je ziekteverzekering doorsturen.