Voorschot


Wanneer kan je gevraagd worden om een voorschot te betalen?

Patiënten die een bewijs kunnen voorleggen dat ze verzekerd zijn, moeten geen voorschot betalen op hun ziekenhuisfactuur voor gewone behandelingen en opnames. In de volgende uitzonderlijke gevallen vraagt het ziekenhuis wel een voorschot:

  • Voor zuiver esthetische ingrepen of behandelingen.
  • Patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en niet verzekerd zijn.

Wie mag een voorschot innen?

Iedereen, dus ook een arts of zorgverlener (bv. bij een esthetische ingreep), mag je een voorschot vragen, maar niet iedereen mag een voorschot ontvangen. Een voorschot betalen kan als volgt:

  • Onmiddellijk bij de loketten van de inschrijvingen of op het loket op spoedgevallen. Zij mogen geld ontvangen via bancontact en indien het niet anders kan, is cash betalen ook mogelijk.
  • Voor bepaalde ingrepen wordt gevraagd je voorschot minstens één week voor de opname te betalen via overschrijving.

Betaal dus nooit cash aan een arts of zorgverlener.