Verzekeringen


Het ziekenfonds of mutualiteit

In België is het verplicht om aangesloten te zijn bij een ziekenfonds als je een terugbetaling wil van de medische kosten. Een groot deel van je factuur wordt dan rechtstreeks betaald door het ziekenfonds. Sommige ziekenfondsen komen ook tegemoet in bepaalde supplementaire kosten bij een (dag)opname. Vraag dat zeker goed na bij je ziekenfonds wat voor jou van toepassing is. 

Op de website van het RIZIV staat een lijst met conctactgegevens van alle Belgische ziekenfondsen.

De hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering voor de kosten van een ziekenhuisopname die niet gedekt worden door het ziekenfonds. Sommige verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij een (dag)opname. Heb je een hospitalisatieverzekering afgesloten? Verwittig dan bij een geplande opname altijd op voorhand je verzekeraar.

Je kunt bij inschrijving voor opname of dagopname melden dat je over een hospitalisatieverzekering beschikt (kaart, naam verzekeraar, polisnummer). Meestal moet je de factuur van het ziekenhuis zelf betalen en nadien de kosten bij je verzekering terugvragen. Aarzel niet om je ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij hierover te contacteren.

Met sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bestaan echter akkoorden om de supplementaire kosten rechtstreeks aan hen aan te bieden voor betaling. In dit geval moet je dit melden bij opname.

Patiënten met een hospitalisatieverzekering bij DKV 

Meld aan de dienst opname en onthaal dat je een hospitalisatieverzekering hebt. Deze dienst verstuurt dan een kennisgeving van opname naar de verzekeringsmaatschappij. Na ontvangst van bevestiging van je lidmaatschap door de verzekeringsmaatschappij wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekering verstuurd. 

Patiënten met een hospitalisatieverzekering bij Medi-Assistance (AXA of AG), Medi-Link (Van Breda Verzekeringen) of Assur Card

Breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte van je opname. Meld aan de dienst opname en onthaal dat je een hospitalisatieverzekering hebt. Na ontvangst van bevestiging van je lidmaatschap door de verzekeringsmaatschappij en inning van de in de polis voorziene franchise, wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij verstuurd.