Kostenraming


Om niet voor verrassingen te staan, raden we je aan om voor je opname of ingreep een inschatting van de kosten te laten maken. Voor enkele veel voorkomende ingrepen en behandelingen kan je hieronder online een kostenraming maken. Wil je voor een andere ingreep of behandeling een idee van de kosten krijgen? Dan kan je contact opnemen met het secretariaat van je behandelende arts. 

Online prijsberekening

Als je Belgisch verzekerd bent, bieden wij je hier de mogelijkheid om van een aantal vaak uitgevoerde ingrepen of behandelingen (inclusief verblijf) de geraamde kostprijs op te zoeken. De prijsindicatie geeft aan hoeveel je voor de gekozen behandeling zelf moet betalen (patiëntenbijdrage). De kost is afhankelijk van de manier waarop je bent verzekerd bij je ziekenfonds (gewoon verzekerd of verhoogde tegemoetkoming). 

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan het zijn dat deze gedeeltelijk of volledig tussenkomt in de kosten. Om exact te weten waarvoor je een tussenkomst van hen krijgt, kan je best contact opnemen met je verzekeraar.

De berekening is niet bindend

Hoewel Sint-Trudo Ziekenhuis alles in het werk stelt om deze simulatie zo nauwkeurig mogelijk te doen, willen we erop wijzen dat de uiteindelijke prijs die je aangerekend wordt, altijd meer of minder kan bedragen dan de hier weergegeven raming. Het resultaat van de berekening is louter informatief en dus in geen geval bindend.

Prijzen in de zorgsector zijn onderhevig aan de snel evoluerende en complexe ziekenhuiswetgeving, aan indexeringen en afhankelijk van een aantal variabele factoren zoals gebruikte medicatie, extra onderzoeken of nood aan bijkomende zorg. Een exacte kostenraming is daarom onmogelijk.