Onze missie

Sint-Trudo Ziekenhuis is een moderne zorginstelling. Wij focussen op een patiëntgericht, preventief en kwalitatief gezondheidsbeleid. Sint-Trudo biedt basis specialistische zorg aan én differentieert zich daarnaast in bepaalde subspecialismen. We maken deel uit van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg en werken samen met andere ziekenhuizen en partners binnen een transmurale zorgketen.

Wij vertalen dit door:

 • je te verwelkomen op een persoonlijke en gastvrije wijze,
 • tijd te maken om naar jou te luisteren,
 • respect te tonen voor je eigenheid en overtuiging,
 • correcte informatie te geven over je gezondheid,
 • vertrouwelijk om te gaan met de informatie over jouw verblijf,
 • je eigen betrokkenheid bij de verzorging te stimuleren,
 • te streven naar het behoud en herstel van je autonomie,
 • de continuïteit en de coördinatie van je zorgen te verzekeren,
 • in samenspraak met jou je ontslag voor te bereiden,
 • aandacht te hebben voor jouw opmerkingen en suggesties,
 • te zorgen voor een reëel gevoel van patiëntveiligheid,
 • een grondhouding die: 
  • ruimte laat voor het verhaal van patiënten 
  • ruimte geeft voor stille aanwezigheid 
  • ruimte biedt aan mantelzorgers om de eigen keuzes mee te ondersteunen. 


Kortom, wij streven naar een gezondheidszorg van hoge kwaliteit met veel zorgzaamheid, aandacht en hartelijkheid voor mekaar.