Dagindeling

De tijdstippen voor verzorging, onderzoeken, medicatie en patiëntenronde van de arts verschillen van afdeling tot afdeling. De verpleegkundige op jouw afdeling zal je alle concrete informatie geven over de gang van zaken. De afdelingen hebben een eigen onthaalfolder waarin je deze informatie kan terugvinden.

Overleg vooraf even met de verpleegkundige als je de afdeling wil verlaten zodat geplande onderzoeken of behandelingen niet in het gedrang komen. Gelieve ook een kamerjas te dragen bij het verlaten van de afdeling.

wandeling met patiënt geriatrie

Je verzorging

Tijdens je behandeling in ons ziekenhuis staan jouw noden centraal, zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Onze verpleegkundigen stemmen je verzorging hierop af en zijn je aanspreekpersoon. De verpleegkundige staat in nauw overleg met de hoofdverpleegkundige, de behandelend arts en de andere collega's. Bij het beëindigen van de dagtaak rapporteert de verantwoordelijke verpleegkundige over je toestand in het dossier en licht hij/zij de nieuwe verantwoordelijke in over je verzorging. 

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis proberen wij je zelfredzaamheid zo groot mogelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het is dan ook belangrijk dat je zelf zoveel mogelijk participeert in je verzorging. We bespreken samen hoe dat concreet kan.  

Indien je dit wil, kan je een familielid aanduiden om je te adviseren of ondersteunen tijdens je verblijf in het ziekenhuis. Je kan dit aangeven bij de vragenlijst die zal afgenomen worden bij je opname.

Bewust kiezen voor minder pijn

Een goede pijnbehandeling vermindert het risico op complicaties en zorgt voor een sneller herstel en een betere revalidatie. Daarom vragen de verpleegkundigen je dagelijks of je pijn hebt. Hierbij kan je aangeven van 0 voor geen pijn tot 10 voor de meest erge pijn die je je kan voorstellen. Deze gegevens worden genoteerd in je patiëntendossier. Indien nodig starten we na overleg met je behandelend arts een aangepaste pijnbehandeling. Het is niet altijd mogelijk om de pijn volledig weg te nemen, maar wel deze tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Indien je toch pijn blijft voelen, moet je dit steeds melden.

maaltijd patiënt c-meal

Maaltijden

Tijdens je verblijf komt een diëtiste langs om te vragen naar je voedingsgewoontes en/of dieet. Het is immers belangrijk dat je voeding overeenstemt met de noden van je gezondheid. Op basis van deze eenmalige bevraging worden de standaardmaaltijden individueel aangepast en kan je ook zelf je menu kiezen via onze C-meal app. Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht bij de diëtiste van je afdeling.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden

Algemene regels

Omwille van ieders veiligheid en privacy gelden een aantal algemene regels in ons ziekenhuis.

KLIK HIER om meer te lezen over het rookverbod en de regels rond brandveiligheid en filmen/fotograferen in het ziekenhuis.

Bezoek ontvangen

Bezoek ontvangen in het ziekenhuis kan binnen vastgelegde bezoekuren.

KLIK HIER voor de laatste informatie en eventuele specifieke richtlijnen.

Cafetaria en shop

Onze cafetaria Bar-o-Trudo bevindt zich op het gelijkvloers, achteraan de centrale inkomhal.
Je kan er terecht voor heerlijke broodjes, versbereide warme en koude gerechten, snacks, gebak, ijsjes, warme en koude dranken.

Via de cafetaria kom je ook in de shop. Hier vind je kranten, tijdschriften, wenskaarten, enkele geschenkartikelen en snoep.

Het is niet mogelijk om met cash te betalen.

KLIK HIER voor meer informatie.

Diefstalpreventie

Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen nogal eens het mikpunt voor diefstallen.

Hou daarom rekening met volgende tips:

  • Laat alle waardevolle voorwerpen thuis en breng zo weinig mogelijk geld mee naar het ziekenhuis.
  • Laat je handtas, portefeuille of andere waardevolle bezittingen niet onbewaakt achter als je de kamer verlaat. De meeste kamers hebben een opbergkluisje, waar je best gebruik van maakt.
  • Draag zelf zorg voor je persoonlijke bezittingen zoals bril, gebit, linnen.
  • Voor de kraamafdeling: maak op het geboortekaartje aan je kamerdeur je adresgegevens onleesbaar.
  • Als je iets verdacht opmerkt, verwittig dan onmiddellijk een verpleegkundige of het onthaal.
  • Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

Verloren voorwerpen

Als je voorwerpen in het ziekenhuis hebt vergeten of verloren, neem je best zo snel mogelijk contact op met het onthaal. Gevonden voorwerpen kunnen er tot één maand nadien afgehaald worden.

Toegang WIFI

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kan je gratis toegang krijgen tot het WIFI-netwerk van het ziekenhuis.

KLIK HIER voor meer informatie hoe je van deze service gebruik kunt maken.

Rooming-in

Wil je als naaste bij de patiënt overnachten op de kamer? Op materniteit en pediatrie is dat zeker mogelijk, maar ook op heel wat andere afdelingen zijn er mogelijkheden, naargelang de situatie waarin de patiënt zich bevindt. Als je hierover meer wil weten, spreek dan zeker de verpleegkundigen op de verblijfsafdeling aan. Zij kunnen je hierover de nodige informatie bezorgen.

Let wel dat er hier bijkomende kosten voor kunnen aangerekend worden. Ook hierover kan je je op voorhand bevragen.

Je ontslag

Je behandelend arts bepaalt de dag en het uur van je ontslag uit het ziekenhuis. Hij/zij geeft je een brief mee voor je huisarts of verstuurt deze rechtstreeks.

De verantwoordelijke verpleegkundige bespreekt met jou – indien nodig – het te volgen medicatieschema, het dieet en de verdere nazorg. Je zal hiervoor de nodige ontslagdocumenten ontvangen. Vertrek dus niet zonder de verpleging hiervan te verwittigen, want zij gaan je nog de nodige documenten moeten overhandigen.

Het is mogelijk dat de verpleegkundigen van de afdeling je vragen om in afwachting van je ontslag je kamer te verlaten en plaats te nemen in de dagzaal van de afdeling waar je verblijft. 

Indien je voor je vervoer een taxi of ziekenwagen wenst, vraag dit dan tijdig aan de verpleegkundige van je afdeling.

TIP: als je veel bagage hebt, kan je aan het onthaal een bagagewagentje ontlenen. Onze onthaalmedewerkers helpen je hier graag mee verder.