Je opname

Je kan op drie verschillende manier opgenomen worden in ons ziekenhuis: gepland, via spoed of ambulant.

Verschillende soorten opnames

Geplande opname

De arts legt in samenspraak met jou een datum en tijdstip vast voor je opname. De arts geeft je een opnamedossier mee met belangrijke gegevens voor je opname en voor de reservering van een kamer.

Met dit dossier meld je je zo snel mogelijk aan bij de dienst vooropname (gelijkvloers, blok A - blauwe kleur). Om vlot geholpen te worden, maak je hiervoor best een afspraak op het nummer 011 69 98 30.

Tijdens je afspraak op vooropname maken we onderstaande zaken in orde:

  • Je krijgt gerichte informatie rond je opname en je kan vooraf je kamerkeuze doorgeven.
  • We bekijken samen met jou de administratieve formaliteiten.
  • Je krijgt informatie over de kosten verbonden aan je kamerkeuze. 
  • Indien je geopereerd moet worden, maakt de medewerker van de dienst vooropname voor jou ook een afspraak voor een preoperatieve raadpleging anesthesie bij een van de anesthesisten. 

De dag van de opname meldt je je aan in het ziekenhuis op het afgesproken uur.

Opname via spoed

Voor dringende verzorging kan je dag en nacht terecht op onze afdeling spoed. De toegang tot de spoed is duidelijk aangegeven bij aankomst in het ziekenhuis en bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis.

Wanneer je na 23.00 uur wordt opgenomen, blijf je normaal tot ’s ochtends in het nachthospitaal op de spoedgevallendienst. De volgende ochtend brengt een verpleegkundige je naar de afdeling waar je verdere verzorging krijgt.

Als je je op de spoed aanmeldt zonder verwijsbrief van je huisarts of zonder tussenkomst van de dienst 100, betaal je meer remgeld.

Ambulante opname

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is een overnachting in het ziekenhuis niet noodzakelijk. Je komt de dag van de ingreep naar het ziekenhuis en mag nog dezelfde dag naar huis. Een ambulante opname is mogelijk op volgende afdelingen:

Je behandelend arts zal je meedelen waar en wanneer je je moet aanmelden voor je ambulante ingreep, behandeling of onderzoek.

Wie moet je verwittigen? 

Ziekenfonds

Wij brengen je ziekenfonds en huisarts op de hoogte van je opname.

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt?

Verwittig zo spoedig mogelijk de adviserende arts van je ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loop je kans tijdens je arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.

Jouw verzekeringsmaatschappij

Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.