Je opname

Je kan op drie verschillende manier opgenomen worden in ons ziekenhuis: gepland, via spoed of ambulant.

Verschillende soorten opnames

Geplande opname

De arts legt in samenspraak met jou een datum en tijdstip vast voor je opname. De arts geeft je een opnamedossier mee met belangrijke gegevens voor je opname en voor de reservering van een kamer.

Voor een geplande ingreep ontvang je ook een digitale vragenlijst. Het is belangrijk dat de anesthesist voor jouw ingreep volledig op de hoogte is over jouw gezondheidstoestand, jouw medicatie en medische voorgeschiedenis. Dit alles is nodig om de anesthesie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Je bent dan ook verplicht deze preoperatieve vragenlijst in te vullen, ten laatste 14 dagen voor de ingreep. Op basis van de ingevulde vragenlijst geeft de anesthesist zijn goedkeuring voor de ingreep.

Afhankelijk van de ingreep die je zal ondergaan en jouw gezondheidstoestand, worden soms ook preoperatieve onderzoeken ingepland en krijg je een voorafgaande afspraak bij de preoperatieve raadpleging van onze dienst anesthesie. Deze onderzoeken moeten uitgevoerd zijn ten minste 14 dagen voor je geplande ingreep.  

Kan je de digitale preoperatieve vragenlijst niet zelf invullen? Dan kan je terecht bij de dienst vooropname (gelijkvloers, blok A – blauwe kleur). Je hoeft je niet aan te melden en mag plaatsnemen in de wachtzaal. De verpleegkundige zal je komen halen. Zij helpt je verder met de vragenlijst en kijkt samen met jou of alle preoperatieve onderzoeken in orde zijn voor je ingreep.

De dag van de opname meldt je je aan in het ziekenhuis op het afgesproken uur.

Opname via spoed

Voor dringende verzorging kan je dag en nacht terecht op onze afdeling spoed. De toegang tot de spoed is duidelijk aangegeven bij aankomst in het ziekenhuis en bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis.

Wanneer je na 23.00 uur wordt opgenomen, blijf je normaal tot ’s ochtends in het nachthospitaal op de spoedgevallendienst. De volgende ochtend brengt een verpleegkundige je naar de afdeling waar je verdere verzorging krijgt.

Als je je op de spoed aanmeldt zonder verwijsbrief van je huisarts of zonder tussenkomst van de dienst 100, betaal je meer remgeld.

Ambulante opname

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is een overnachting in het ziekenhuis niet noodzakelijk. Je komt de dag van de ingreep naar het ziekenhuis en mag nog dezelfde dag naar huis. Een ambulante opname is mogelijk op volgende afdelingen:

Je behandelend arts zal je meedelen waar en wanneer je je moet aanmelden voor je ambulante ingreep, behandeling of onderzoek.

Wie moet je verwittigen? 

Ziekenfonds

Wij brengen je ziekenfonds en huisarts op de hoogte van je opname.

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt?

Verwittig zo spoedig mogelijk de adviserende arts van je ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loop je kans tijdens je arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.

Jouw verzekeringsmaatschappij

Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de digitale vragenlijst invullen?

Je kan de vragenlijst op verschillende manieren invullen.

 1. Via je mynexuzhealth-account op de computer.
  Mynexuzhealth is het platform waarop je jouw medisch dossier kan raadplegen, evenals de preoperatieve vragenlijst. Ga naar www.mynexuzhealth.be en meld je aan. Klik bovenaan op “Vragenlijsten en dagboeken” en vul de vragenlijst in. Meer informatie over mynexuzhealth vindt je hier
 2. Via de mynexuzhealth-app op je smartphone of tablet.
  Je kan de applicatie downloaden in de appstores. Ga in de applicatie naar “Vragenlijsten” en vul de vragenlijst in.
 3. Via de QR-code op de brief die je kreeg van de arts.
  Scan de QR-code op de brief. Je kan dadelijk starten met het invullen van de vragenlijst.
 4. Via de website die vermeld staat op de brief die je kreeg van de arts.
  Ga naar de website https://quest.nexuzhealth.be/quest/ en gebruik de code op de brief en je geboortedatum om in te loggen. Je kan dadelijk starten met het invullen van de vragenlijst.

Tips bij het invullen van de vragenlijst:

 • Alle vragen zijn verplicht in te vullen.
 • Icoon huisje: Gebruik dit icoon om terug te gaan naar het overzichtsscherm met de verschillende rubrieken. Een groen vinkje voor een rubriek geeft aan dat deze rubriek volledig ingevuld is.
 • Icoon opslaan: Gebruik dit icoon om de vragenlijst tussentijds op te slaan. Je hebt de mogelijkheid om de vragenlijst gedeeltelijk in te vullen en op een later tijdstip verder aan te vullen en te versturen.
 • Vergeet niet op de laatste pagina op “Versturen” te duwen wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld!

 

Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg bij het invullen van de vragenlijst?

Neem contact op met het secretariaat van je behandelende arts.

Mag iemand anders voor mij de vragenlijst invullen?

Dit mag. Deze persoon kan bij het begin van de vragenlijst aanduiden dat hij/zij de vragenlijst invult voor de patiënt.

Waar moet ik naartoe voor de preoperatieve onderzoeken?

Welke onderzoeken je moet krijgen hangt af van je ingreep en je gezondheidstoestand. We volgen hierbij de richtlijn van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

 • Een bloedafname
  Labo klinische biologie (blok D, turquoise kleur, 1ste verdieping), zonder afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur. Vergeet je aanvraagbon niet. 
 • Urinecultuur
  Labo klinische biologie (blok D, turquoise kleur, 1ste verdieping), zonder afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur. Vergeet je aanvraagbon niet. 
 • RX
  Radiologie (blok A (blauwe kleur, gelijkvloers), zonder afspraak tussen 8.00 en 12.00 uur of tussen 13.30 en 18.00 uur. 
 • Radiologisch onderzoek
  Radiologie (blok A (blauwe kleur, gelijkvloers), met afspraak tussen 8.00 en 12.00 uur of tussen 13.30 en 18.00 uur. 
 • ECG
  Vooropname (blok A, blauwe kleur, gelijkvloers), zonder afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur of tussen 13.00 en 16.30 uur. 
 • MRSA wisser
  Vooropname (blok A, blauwe kleur, gelijkvloers), zonder afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur of tussen 13.00 en 16.30 uur. Vergeet je aanvraagbon niet.
 • Cardiologisch onderzoek
  Cardiologie (blok E, bruine kleur, gelijkvloers), met afspraak  

 

Wanneer moet ik de preoperatieve onderzoeken laten uitvoeren?

Je laat de onderzoeken best zo snel mogelijk uitvoeren. Op sommige diensten heb je geen afspraak nodig en kan je onmiddellijk langsgaan (bv. labo klinische biologie).

De preoperatieve onderzoeken mogen maximaal 6 maanden oud zijn, bloedafnames maximaal 3 maanden. Staat je ingreep pas over 6 maanden gepland, dan wacht je dus beter nog even met het laten uitvoeren van de onderzoeken.

Hou er rekening mee dat de meeste hospitalisatieverzekeringen preoperatieve afspraken dekken enkel in de maand voorafgaand aan de ingreep. Neem contact op met je hospitalisatieverzekering voor meer informatie.

Wanneer je extern de onderzoeken laat uitvoeren, moeten de resultaten aan het ziekenhuis bezorgd worden minstens 14 dagen voor je ingreep. Externe zorgverleners kunnen dit digitaal aan het ziekenhuis bezorgen via de eHealthbox.