Je factuur

Tijdens je opname moet je niets betalen. De factuur wordt achteraf naar jou en naar je ziekenfonds/verzorginstelling of je verzekeringsmaatschappij opgestuurd.

Voor meer inlichtingen i.v.m. je factuur of voor het aanvragen van een betalingsregeling kan je de dienst facturatie contacteren, iedere werkdag van 13.00 tot 16.00 uur via onderstaande contactgegevens.

Tip: zorg dat je de factuurnummer bij de hand hebt.

  Soorten factuur

  De factuur is opgesteld volgens de huidige RIZIV-reglementering en bestaat uit verschillende rubrieken. Ze is altijd opgemaakt in 2 delen: een algemeen overzicht en een gedetailleerd overzicht. 

  Je behandeling en/of opname bepaalt het soort factuur dat je ontvangt:

  1. Factuur voor ambulante zorg
   Voor een consultatie of bepaald onderzoek zoals medische beeldvorming. 
   De prijs van een consultatie hangt af van de conventiestatus van een specialist. Ziekenfondsen hebben samen met specialisten hierover afspraken gemaakt. Je vindt de conventiestatus van onze specialisten terug op de specialistendetailpagina.
    
  2. Factuur daghospitalisatie of factuur voor ambulante zorg
   Voor een opname in het dagziekenhuis. 
   Of je medische handeling met een factuur voor ambulante zorg of een factuur daghospitalisatie wordt aangerekend, wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur voor de bewuste handeling of door de toegediende medicatie. Het RIZIV heeft een limitatieve lijst van medische handelingen opgesteld die als factuur daghospitalisatie mogen aangerekend worden.
    
  3. Hospitalisatiefactuur
   Voor een opname met verblijf.

  Veelgestelde vragen

  Wat kost een opname?

  Wij informeren je graag op voorhand over de mogelijke kosten naar aanleiding van je opname. Wil je vooraf een idee hebben wat de opname je zal kosten? Neem contact op met de dienst facturatie via tel. 011 69 92 22. Je kunt er alle werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur terecht.

  Opgelet: Dit zijn slechts richtprijzen, die beïnvloed kunnen worden door verlengde verblijfsduur complicaties, ... (deze raming is gebaseerd op facturen van het voorbije jaar). De geraamde bedragen zijn de bedragen ten laste van de patiënt (de persoonlijke opleg na eventuele tussenkomst van de mutualiteit).

  Ik heb een arbeids-, school- of sportongeval, wie moet de factuur betalen?

  Het ziekenhuis maakt de factuur op aan de verzekeringsinstelling van je werkgever mits het bezorgen van de nodige informatie binnen de 10 werkdagen. Je kan hiervoor een formulier opvragen aan het onthaal. Kosten worden enkel gedekt door een arbeidsongevallenverzekering na aangifte en goedkeuring van het dossier. De kosten die niet gedekt worden door een arbeidsongevallenverzekering (o.a. kamersupplementen, telefoonkosten en andere niet-medische kosten), kan je zelf nog aanbieden aan je hospitalisatieverzekering.
  Opgelet: er is geen dekking van supplementen bij een éénpersoonskamer.

  Wat is een honorarium?

  Dit is de vergoeding van de arts, ook wel ereloon genoemd. Deze tarieven zijn bij wet vastgelegd.

  Wat zijn ereloonsupplementen?

  Op een éénpersoonskamer kan de behandelende arts een extra kost aanrekenen tot 150% van het wettelijk vastgelegde tarief. Tot de behandelende artsen behoort de arts waarvoor je wordt opgenomen, maar ook de anesthesist en diegenen die in opdracht bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren. Dit supplement gaat niet volledig naar de arts zelf, maar wordt gebruikt om te investeren in kwaliteit en zorginnovatie.

  Wat zijn kamersupplementen?

  Dit zijn kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen voor een behandeling of verblijf in een éénpersoonskamer. In de opnameverklaring kan je het juiste bedrag terugvinden. Zowel ereloon- als kamersupplementen moet je zelf betalen, tenzij je over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Bij twijfel informeer je best bij je verzekering.

  Wat is een opnameverklaring?

  Je kan als patiënt de keuze maken tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Deze keuze maak je aan de hand van de opnameverklaring en heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke prijs van je ziekenhuisopname.

  Wat zijn forfaitaire kosten?

  Dit zijn kosten die het ziekenhuis bij elke opname mag factureren, ook als je geen gebruik maakt van de aangerekende diensten. Het gaat om kosten met betrekking tot klinische biologie, medische beeldvorming, medische wachtdienst en technische verstrekkingen en geneesmiddelen.

  Wat zijn diverse kosten?

  Dit gaat om kosten voor o.a. telefoon, toiletartikelen, … die niets met de medische zorg te maken hebben en waarvoor geen tussenkomst voorzien is. Een lijst van de aanrekenbare producten ligt ter inzage aan het onthaal en kan je onderaan raadplegen. Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig voor jou.

  Bestand

  Wat is een hospitalisatieverzekering?

  Een hospitalisatieverzekering is een extra verzekering die jou en je gezin beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling.

  Je bent in België verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering, maar dit dekt niet al je medische kosten. Bij een ziekenhuisopname kunnen deze kosten snel oplopen. Daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen.

  Je kan een hospitalisatieverzekering afsluiten bij een ziekenfonds of een privéverzekeraar. Dit doe je best zo snel mogelijk.

  Opgelet! Niet elke hospitalisatieverzekering biedt dezelfde mate van bescherming. Zo zijn er verschillen in de tussenkomst voor ereloonsupplementen bij een éénpersoonskamer of bij voor– of nazorg van je ziekenhuisopname.

  Ik heb geen verzekering, wie moet de factuur betalen?

  Niet verzekerd? Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, moet je de factuur volledig zelf betalen.

  Tip: breng zo snel mogelijk je aansluiting bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering in orde. Dit is in België verplicht.

  Wat is de maximumfactuur?

  De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dat plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.