Rug- en nekletsels (orthopedie)

De orthopedische chirurg stelt altijd eerst een diagnose door middel van een grondig onderzoek met indien nodig beeldvorming (radiologie, echografie, scintigrafie). Op basis van de gestelde diagnose schrijft de gespecialiseerde arts een behandeling voor die kan bestaan uit bijvoorbeeld medicatie, infiltratie of kinesitherapie. Op een bepaald moment of bij bepaalde letsels kan een operatie nodig zijn.

Op deze pagina vind je meer informatie over vaak voorkomende letsels aan de rug en nek waarbij de orthopedische chirurgen je operatief kunnen behandelen.

Enkele vaak voorkomende aandoeningen en hun behandeling.

Discus hernia

Wanneer een scheur ontstaat in de buitenste lagen van de discus kan de centrale gel-achtige kern uitstulpen doorheen deze scheur. Deze uitstulping, prop of “paddenstoel”, noemt men een discus hernia. Een hernia puilt dus uit buiten de normale afmetingen of contour van de discus, en kan op deze manier druk veroorzaken op één of meerdere zenuwen.
Druk op een zenuw, veroorzaakt door een discus hernia, geeft een typische uitstralingspijn naar het been, en dit volgens het verloop van die bepaalde zenuw. Deze uitstralingspijn noemt men ‘ischias‘. Wanneer de kwaliteit van de discus nog behoorlijk goed is, is er meestal relatief weinig rugpijn aanwezig.

Discus degeneratie

Degeneratie of slijtage van de discus is een normaal leeftijdsgebonden verschijnsel. Door het ouder worden, ontstaan bij de meeste mensen een aantal veranderingen in de tussenwervelschijf, bv de discus gaat uitdrogen en afplatten. Verder kunnen ook scheuren ontstaan in de discus, eventueel gevolgd door een bijkomende discus hernia. Dit geheel van veranderingen noemt men ‘degeneratief discuslijden’.
Degeneratief discuslijden heeft tot gevolg dat de discus zijn normale gewichtdragende functie niet goed meer kan uitvoeren. Hierdoor kan de persoon klagen van rugpijn, vooral bij autorijden, zitten, bukken, heffen en tillen. Deze pijn kan chronisch of constant worden, soms ernstig tot invaliderend. Er kan ook uitstralingspijn (beenpijn of ischias) aanwezig zijn. Dit kan veroorzaakt worden door een bijkomende hernia of door artrose. Artrose geeft aanleiding tot vorming van nieuw bot (beenderige aanwassen of ‘papegaaienbekken’), hetgeen druk op één of meerdere zenuwen tot gevolg kan hebben.

Spinale stenose

Een stenose is een vernauwing van het spinale kanaal (het kanaal waarin het ruggenmerg en de zenuwen lopen).
Meestal zijn er klachten van rug- en beenpijn (in één of beide benen). De klachten kunnen toenemen tijdens het stappen. In de benen ervaart de persoon pijn, soms krachtvermindering of een zwaartegevoel. In rust zullen de klachten meestal verminderen.

Spondylolyse en spondylolisthesis

Bij een spondylolyse is aan weerszijden van de wervel een barst aanwezig waardoor de wervelboog los van het wervellichaam komt te zitten. Wanneer de wervel niet op zijn plaats blijft maar afglijdt (meestal naar voor), spreekt men van een spondylolisthesis.

Orthopedische artsen gespecialiseerd in rug- en nekletsels

dr. Wouter Degraeve

dr. Wouter Degraeve

orthopedisch chirurg
dr. Philippe Lauweryns

prof. dr. Philippe Lauweryns

orthopedisch chirurg

Informatiebrochures

Bestand
Bestand