Richtlijnen ziekenhuisbezoek tijdens COVID

Wegens de coronapandemie, is een aangepaste bezoekregeling van kracht. Op deze pagina lees je alle info over het bezoek aan een opgenomen patiënt.

Aangepaste bezoekregeling (vanaf 07/05/2022)

Onze bezoekregeling houdt rekening met de geldende overheidsrichtlijnen én de actuele situatie. 

  • De bezoekuren zijn tussen 15.00 en 19.00 uur.
  • Er is dagelijks bezoek mogelijk van 2 bezoekers (kinderen tellen ook als bezoeker). 
    • Voor de afdelingen neonatologie, intensieve zorgen en stroke unit gelden specifieke regelingen die hierop een uitzondering vormen. Voor deze afdelingen neem je vooraf contact op met de afdeling om afspraken te maken.  
  • Het uitwisselen van was en/of persoonlijke spullen, gebeurt op het bezoekmoment en niet via het onthaal van het ziekenhuis, tenzij bezoek niet toegestaan is omwille van quarantainemaatregelen.
  • In meerpersoonskamers is gelijktijdig bezoek voor meerdere patiënten opnieuw mogelijk. 
  • We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.

Voor iedereen, zowel bezoeker als patiënt geldt:

  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker over neus én mond, door zowel de bezoeker als de patiënt, is gedurende het volledige bezoek verplicht.
  • Alle gekende hygiënemaatregelen worden gevolgd: handhygiëne, anderhalve meter afstand houden tussen alle personen, kamer verluchten, …
  • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van het ziekenhuis.

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, heeft de verpleging het recht om de bezoeker de toegang tot de afdeling te weigeren.

Specifieke regelingen en uitzonderingen

COVID-patiënten

Covid-patiënten mogen dagelijks 1 vaste bezoeker ontvangen tijdens het bezoekuur en dit gedurende 1 uur. 

Materniteit

De partner van de mama (of één andere aangeduide persoon) is gedurende het hele verblijf toegelaten (ook om in te slapen). Naast de partner (of één andere aangeduide persoon) en de inwonende kinderen, kunnen er tijdens het bezoekmoment dus maximaal nog 2 andere bezoekers langskomen. Hou rekening met mama en hou het bezoek kort, zodat ze niet vermoeid raakt. 
 
Voor het bezoek van de ouders aan neonatologie worden afspraken op de afdeling gemaakt.

Pediatrie

Voor ambulante patiëntjes (dagopname) mag één ouder het kind vergezellen, de andere ouder en broertjes en/of zusjes kunnen niet mee komen. 

Intensieve zorgen 

Voor het bezoek aan een patiënt op intensieve zorgen wordt vooraf een afspraak met de afdeling ge­maakt. 

Stroke unit

Voor het bezoek aan een patiënt op de stroke unit kan je met maximum twee bezoekers langskomen tussen 15.00 en 16.00 uur of tussen 18.00 en 19.00 uur.

Dagziekenhuizen

Een begeleider mag de patiënt brengen en halen tot aan/vanaf de ingang van de afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien de patiënt minderjarig (-18 jaar), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is, dan mag de patiënt één begeleider meebrengen. 

Consultaties / spoed

Eén begeleider is mogelijk. 

KLIK HIER voor meer informatie over consultaties in het ziekenhuis.

 

Het bezoekbeleid is een tijdelijke maatregel, die voortdurend geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd wordt. We rekenen op ieders begrip en medewerking om veilige zorg te kunnen blijven bieden.

We rekenen ook op jou om samen veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Merk je dat het te druk is op de kamer of in de zaal? Of is de patiënt vermoeid? Kort dan je bezoek in en/of kom op een later tijdstip langs.