Wetenschappelijke lezing - 'De werking van het slaaplabo: van snurken tot CPAP-masker (en zoveel meer)'

Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe slaaplabo in Sint-Trudo Ziekenhuis, wordt een uiteenzetting gegeven omtrent de praktische gang van zaken, met onder andere bespreking van de polysomnografie en het verloop van een patiënt in het ziekenhuis bij vaststelling van slaapapnee.
Nadien wordt dieper ingegaan op de aandoening obstructief slaapapneesyndroom en de mogelijke therapieën.

Deze lezing is bedoeld voor huisartsen, arts-specialisten, arts-assistenten en arts-stagiairs.

Praktisch

Datum

13 okt 2022, 20:30 - 22:00

Locatie

Digitaal (via Teams)

Prijs

€ 0,00

Doelgroep

Artsen

Praktisch 

  • Accreditering (1,5 CP) werd aangevraagd.
  • Online lezing: voornaam, naam en RIZIV in chat vermelden voor accreditering.

Inschrijving

Persoonlijke informatie
Adres
Professionele informatie:
Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens
kan je de privacyverklaring hier raadplegen.