Inzage en afschrift patiŽntendossier

U kunt als patiŽnt vragen om uw patiŽntendossier in te kijken, of om een afschrift te bekomen van gegevens uit uw patiŽntendossier. Gebruik hiervoor onderstaand formulier:

Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiŽnt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.

Nabestaanden van een overleden patiŽnt kunnen toegang krijgen tot zijn patiŽntendossier indien zij hiervoor geldige redenen kunnen inroepen (bv. vermoeden van medische fout, opsporen van familiale antecedenten Ö). Zij kunnen het patiŽntendossier niet rechtstreeks inkijken maar moeten hiervoor een zorgverstrekker aanwijzen (bv. huisarts). Deze kan enkel de gegevens inkijken die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen redenen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.