05 april 2016

Sint-Trudo Ziekenhuis pakt uit met unieke loopband ontwikkeld door NASA

Sint-Trudo Ziekenhuis pakt uit met unieke loopband ontwikkeld door NASA Sint-Trudo Ziekenhuis pakt uit met unieke loopband ontwikkeld door NASA Sint-Trudo Ziekenhuis pakt uit met unieke loopband ontwikkeld door NASA 

Om de revalidatie verder uit te bouwen heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis een Anti-Gravity loopband aangekocht die sinds eind maart volop gebruikt wordt voor tal van revalidatieprogramma's. De loopband biedt revalidanten de mogelijkheid om gewichtsloos te revalideren waardoor pijnvrij getraind kan worden en de gewrichten sneller opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit product werd 8 jaar geleden ontwikkeld door de NASA. Wereldwijd zijn er 2.500 toestellen waarvan 11 in Belgische ziekenhuizen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Limburg dat deze loopband aanbiedt. Daarnaast wil het Sint-Trudo Ziekenhuis met dit toestel ook de sportgeneeskunde in de regio uitbouwen o.a. door preventieve screening en training van sporters en behandeling van sportletsels. In dit kader lopen ook gesprekken met STVV over een toekomstige samenwerking.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in de aangrenzende provincies dat uitpakt met deze loopband. Dit betekent een nieuwe stap in de verdere uitbouw van de revalidatie in het ziekenhuis.

"De loopband is een goed alternatief om gewichtsloos te revalideren zonder een zwembad.
Hij biedt een gewichtsondersteuning van 1 tot 80% van het lichaamsgewicht, waarbij een geleidelijke gewichtsopheffing mogelijk is. Hierdoor kunnen de aangedane gewrichten toch volledig bewogen en belast worden tijdens de training", aldus dr. Sam Hendrix, specialist fysische geneeskunde en revalidatiearts. "Op deze manier kan pijnvrij getraind worden en kunnen deze gewrichten - in vergelijking met een gewone revalidatie - sneller opnieuw 'normaal' gebruikt worden na een blessure of operatie. Bijkomend voordeel is dat de loopband voorzien is van camera's. Hierdoor kan de patiënt zijn of haar natuurlijk gangpatroon tijdens de training zelf corrigeren".

Door deze voordelen biedt de loopband een aanvullende therapie op tal van orthopedische revalidatiebehandelingen (pees- en wekedelenletsels, prothesechirurgie, postoperatieve ingrepen, artritis enz.). Ook bij revalidatie van neurologische (Parkinson, herseninfarcten …), cardiale, long-, en oncologische problemen, alsook bij obesitas is de loopband een extra troef. Deze loopband is dan ook een absolute meerwaarde voor onze patiënten.

Daarnaast wil het Sint-Trudo Ziekenhuis de sportgeneeskunde in de regio uitbouwen, dit samen met de diensten orthopedie, fysische geneeskunde, radiologie en cardiologie.

Zo wordt ondermeer sterk ingezet op preventie van sportblessures. Hiervoor werd enkele jaren geleden reeds een Biodex-toestel aangeschaft. Door preventieve screening op de Biodex kunnen spieronevenwichten vroegtijdig opgespoord worden. Dit laat de kinesitherapeut toe een aangepast oefenschema uit te werken teneinde sportletsels te voorkomen. De orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen werken ook samen met de radiologen en cardiologen. Via gespecialiseerde medische beeldvorming en cardiologische screening worden extra gegevens verkregen en kan uiteindelijk een optimale analyse gemaakt worden van elke sporter. De kinesitherapeuten kunnen op basis van de bekomen gegevens een specifiek oefenschema opstellen voor elke sporter. Voorts hebben onze therapeuten ook een expertiserol in de revalidatie van sportblessures.

Deze investeringen zullen ook in de toekomstige samenwerking van het ziekenhuis met voetbalclub STVV voor beide partners een meerwaarde beteken.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is 'deskundig en dichtbij', de flexibiliteit van alle medewerkers is een troef die ervoor zorgt dat de patiënt en sporter steeds centraal staan.