Radiologie

Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, letsel of aandoening door middel van stralen of golven. De meest gebruikte stralen zijn de röntgenstralen (röntgenfoto’s, CT-scan), maar tegenwoordig wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (NMR-scan).

De dienst radiologie bestaat uit 7 radiologen, 20 verpleegkundigen, 2 technologen, 6 secretaressen en 1 logistiek medewerker.

De dienst bestaat uit verschillende afdelingen: klassieke radiologie, mammografie, echografie, CT-scan, angiografie met interventionele radiologie en NMR. Elk van deze technieken levert een eigen bijdrage tot de beeldvorming en daardoor zijn vaak meerdere technieken complementair bij het onderzoek van één orgaan. In vele gevallen wordt gebruik gemaakt van een vloeistof die weefsels beter van elkaar onderscheidt, de zogenaamde contraststoffen.

Op de dienst radiologie worden zowel ambulante als opgenomen patiënten onderzocht.


sublinken_arrow.gif  Team   sublinken_arrow.gif  Consultaties sublinken_arrow.gif  Uw beelddossier bekijken
sublinken_arrow.gif  Conventionele onderzoeken   sublinken_arrow.gif  Scanner onderzoeken sublinken_arrow.gif  Echografie
sublinken_arrow.gif  Contrastonderzoeken   sublinken_arrow.gif  Borstonderzoeken sublinken_arrow.gif  Interventionele radiologie
sublinken_arrow.gif  Botdensitometrie   sublinken_arrow.gif  CBCT-scan Cone Beam sublinken_arrow.gif  Infobrochures
sublinken_arrow.gif  Aanvraagformulieren


 

Team

Radiologen

dr. Bart De Keyzer
dr. Philippe Grouwels (medisch diensthoofd)
dr. Marleen Palmers
dr. Annelies Rappaport 
dr. Dominic Raymakers
dr. Geert Vandenbosch
dr. Jan Verduyckt
dr. Stefaan Verhamme
dr. Rob Visser

De radiologen zijn niet geconventioneerd

Hoofdverpleegkundige:

Guy Deelkens

terug

Consultaties

Voor het maken van een afspraak kunt u elke werkdag van 8.00 tot 19.00 uur op het secretariaat radiologie terecht. Op zaterdag is het secretariaat open van 8.00 tot 12.00 uur.

 • tel.: 011 69 92 75 of 011 69 92 76
 • fax: 011 69 92 90

BELANGRIJK:
Vooraleer u zich aanmeldt op de dienst radiologie, moet u zich steeds laten inschrijven aan de inschrijvingsbalie in de inkomhal.

Wat moet u meebrengen voor de inschrijving?

 • uw identiteitskaart
 • de naam van uw huisarts en van de eventuele zorgverleners van de thuiszorg
 • een verzekeringskaart of betalingsakkoord van een hospitalisatieverzekering (indien voor u van toepassing)
 • een betalingsverbintenis van een OCMW of een andere instantie die tussenkomt in de ziekenhuisfactuur (indien voor u van toepassing).

terug

Uw beelddossier bekijken op Pacs on Web

Met de patiënt-toegangscode die u op de dienst radiologie ontvangt, kunt u zelf een aantal beelden m.b.t. uw onderzoek bekijken.
Klik hiervoor op onderstaande link en geef uw patiënt-toegangscode en uw geboortedatum in.

http://rx.sint-trudo.be/

terug

Conventionele onderzoeken

Conventionele radiologie of radiodiagnostiek kan worden gedefinieerd als een beeldvormingsmethode die van röntgenstralen gebruik maakt om delen van het menselijke lichaam af te beelden. Het doel is om vast te stellen of er een afwijking aanwezig is. Een röntgenfoto kan een aantal van die afwijkingen aantonen en is ondermeer geschikt om breuken, hartgrootte, longontsteking, artrose, enz. op te sporen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende conventionele RX-onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie.

radiologie

 terug

Scanneronderzoeken 

CT-scan

Een CT-scan is een diagnostische procedure waarbij met behulp van röntgenstralen een beeld van het lichaam wordt gemaakt.

Voor dit onderzoek ligt u stil op de tafel. De röntgenbuis draait onopgemerkt rond het te onderzoeken deel van het lichaam. Ook de tafel waarop u ligt gaat voor- en achterwaarts bewegen zodat vanuit verschillende invalshoeken beelden genomen kunnen worden. De duur van het onderzoek hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel. Soms moet er contrastvloeistof ingespoten worden zodat de gemaakte beelden scherper omlijnd zijn of bepaalde pathologische structuren duidelijker worden. De beelden worden nadien verwerkt door een computer.
De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met u bespreken.

Dit onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds uw identiteitskaart, het voorschrift van uw arts en eventuele eerdere radiologische onderzoeken mee te brengen. Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn en een voorbereiding volgen.

Belangrijke dingen die u moet melden voor een scanneronderzoek: zwangerschap, allergie, bepaalde aandoeningen.

In maart 2014 nam de dienst radiologie een ultramoderne CT-scanner in gebruik met een lage stralingsdosis, een hoge beeldkwaliteit en meer comfort voor de patiënt (meer info).

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende CT-onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie. 

NMR-scan

NMR staat voor nucleaire magnetische resonantie. Andere benamingen zijn KST (kernspintomografie) of kortweg magnetische resonantie (MR). Bij een NMR-scan wordt gebruik gemaakt van magnetisme om 3D-beelden van de binnenkant van het lichaam te maken. De NMR bevat een zeer krachtige magneet waarin radiogolven gestuurd worden. Door de combinatie van magnetisch veld en radiogolven kunnen waterstofatomen in het lichaam opgespoord worden. Met behulp van een computer kunnen op basis van de waterstofspreiding in het lichaam, schijfbeelden in drie dimensies samengesteld worden. Bij een NMR-onderzoek worden geen X-stralen gebruikt. Het onderzoek kan als ongevaarlijk beschouwd worden.

De arts-radioloog maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij een verslag naar de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. Alleen deze arts kan de resultaten met u bespreken.

Een NMR-onderzoek is enkel mogelijk op afspraak. Gelieve steeds uw identiteitskaart en de aanvraag van uw arts mee te brengen. U dient zich vooraf te laten inschrijven aan de inschrijvingsbalie in de centrale inkomhal. Voor de aanvang van het onderzoek wordt u ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen en alle metalen voorwerpen en juwelen uit te doen.

Belangrijke dingen die u moet melden voor een NMR-onderzoek: zwangerschap, allergie, bepaalde aandoeningen.


Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig en u hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. U dient wel alle metalen voorwerpen en juwelen uit te doen vooraleer het onderzoek start.

Wat moet u in ieder geval melden?

 • dat u een pacemaker of een kunstklep van het hart hebt.
 • dat u een belangrijke ingreep ondergaan hebt.
 • dat u een ingreep aan het oog of de hersenen gehad hebt.
 • dat u zwanger bent.

In al deze gevallen verwittigt u de arts of de radiologisch verpleegkundige vóór het onderzoek start.

Verloop van het onderzoek

 • Omwille van de sterkte van de magneet, mag u het toestel niet naderen met metalen voorwerpen (munten, naalden, juwelen, sleutels …) of met magneetkaarten (bankkaart, mutualiteitskaart, parkeerkaart …). U kunt dit alles, ook kledij met metaal erop, achterlaten in de kleedkamer.
 • In de onderzoeksruimte wordt u zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd op de onderzoekstafel.
 • Bij aanvang van het onderzoek glijdt u langzaam in de magneettunnel die zowel vooraan als achteraan open is en heel goed verlicht en verlucht wordt.
 • De medische ploeg bevindt zich buiten de onderzoeksruimte. U kunt hen duidelijk zien door een raam en via een camera. Via een interfoonsysteem kunnen zij u eveneens horen. Tijdens het onderzoek kunt u hen steeds bereiken door middel van een drukknop.
 • Tijdens het onderzoek hoort u regelmatig kloppende geluiden. Dit is het moment waarop de opnamen gebeuren en u mag dan absoluut niet bewegen. U krijgt eveneens een hoofdtelefoon om u te beschermen tegen deze geluiden en u kan naar muziek luisteren. Het onderzoek mag als comfortabel beschouwd worden.
 • Indien een contrastmiddel wordt ingespoten, zult u een prik voelen zoals bij een bloedname. De radioloog bepaalt of er contrast moet toegediend worden.
 • Een NMR-onderzoek duurt 15 tot 40 minuten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende NMR-onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie. 

radiologie

 

Echografie

Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven die voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (een kleine sonde) die direct op de huid wordt geplaatst. Het is een apparaatje dat geluidsgolven kan zenden en ontvangen. Om het geluid goed te kunnen ontvangen, wordt een gel op de huid gesmeerd. Deze gel zorgt voor een betere geleiding. Het uitgezonden geluid wordt door de organen in het lichaam teruggekaatst (echo) naar de transducer. Het ontvangen signaal wordt door een computer omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal vormt een beeld in grijstinten dat zichtbaar is op het scherm. Het onderzoek is pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen.

Echografie kent verschillende toepassingen:

 • echo bij zwangerschap
 • onderzoek organen en weefselstructuren: lever en galblaas, appendix, nieren, milt, blaas, prostaat, hals- en bloedvaten, spieren en pezen, borsten.

De arts-radioloog die het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt een eerste interpretatie van de beelden tijdens het onderzoek. Na de definitieve interpretatie stuurt hij een verslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen deze arts kan de resultaten met u bespreken.

Voor een echografie moet u steeds een afspraak maken op de dienst radiologie (tel. 011 69 92 75). U dient zich vooraf in te schrijven aan de inschrijvingsbalie in de centrale inkomhal. Gelieve steeds uw SIS-kaart en de aanvraag van uw arts mee te brengen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende echo onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie.

radiologie

terug


Contrastonderzoeken

Een contrastonderzoek is enkel mogelijk op afspraak. U kunt een afspraak maken op de dienst radiologie (tel. 011 69 92 75).

U dient zich vooraf in te schrijven aan de inschrijvingsbalie in de centrale inkomhal. Gelieve steeds uw SIS-kaart en de aanvraag van uw arts mee te brengen.

Indien u vermoedt zwanger te zijn, meld dit dan bij het maken van de afspraak en zeker aan de arts of radiologisch verpleegkundige die het onderzoek zal uitvoeren. Uit voorzorg zal de blootstelling aan X-stralen ten zeerste beperkt worden of zal het onderzoek – indien mogelijk – worden uitgesteld.

Zeker ook vooraf melden: allergie, bepaalde aandoeningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende echo onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie.

terug

Borstonderzoeken

Een borstonderzoek is enkel mogelijk op afspraak.
U kunt een afspraak maken op de dienst radiologie (tel. 011 69 92 75).

U dient zich vooraf in te schrijven aan de inschrijvingsbalie in de centrale inkomhal. Gelieve steeds uw SIS-kaart en de aanvraag van uw arts mee te brengen, eventueel ook de beelden van uw vorig borstonderzoek.

Indien u vermoedt zwanger te zijn, meld dit dan bij het maken van de afspraak en zeker aan de arts of radiologisch verpleegkundige die het onderzoek zal uitvoeren. Uit voorzorg zal de blootstelling aan X-stralen ten zeerste beperkt worden of zal het onderzoek – indien mogelijk – worden uitgesteld.

Zeker ook vooraf melden: allergie, bepaalde aandoeningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende echo onderzoeken. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie.  

terug

Interventionele radiologie

Dit is een specialisme binnen de radiologie waarbij de radioloog kleine ingrepen uitvoert onder beeldbegeleiding. Dit kan hij doen om een diagnose te stellen of om problemen (zoals verstopte bloedvaten) op te lossen. Ook het plaatsen van een stent, embolisatie, lokaal inbrengen van een geneesmiddel … behoren tot deze tak van de radiologie.

Minimaal invasieve technieken nemen in aantal en verscheidenheid steeds toe binnen de moderne geneeskunde. Radiologische interventietechnieken zijn hier een belangrijk onderdeel van. Op onze afdelingen worden meerdere technieken aangeboden. De ingrepen gebeuren meestal in het heelkundig dagcentrum.

Voor de bloedvaten gebeurt dit meestal via catheterisatie: na plaatselijke verdoving: prik in de ader of slagader (vooral lies of arm) met plaatsen van een fijne buis (catheter) in de bloedbaan, onder steriele omstandigheden.

terug

Botdensitometrie of DEXA

Een botdensitometrie is een meting van de botmineraaldichtheid (BMD) op verschillende plaatsen zoals de heup en de wervelkolom en eventueel de pols of andere botten.Bij dit onderzoek worden door middel van een bundel röntgenstralen van zeer lage intensiteit afbeeldingen gemaakt van deze botten (heup, de lendenwervelzuil, de pols) om de dichtheid van het bot te meten en de mate van eventuele botontkalking te bepalen.
Het onderzoek kan uitgevoerd worden met een DEXA-toestel. Dit onderzoek is volledig pijnloos en de hoeveelheid straling is ongevaarlijk. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten.


 terug

CBCT-scan Cone Beam

Sinds begin augustus 2010 beschikt de dienst medische beeldvorming over een Cone Beam CT in het kader van de maxillofaciale en dentale beeldvorming. De Cone Beam CT laat toe om volwaardige driedimensionale beelden te maken in hoge resolutie van aangezichtsskelet en tandelementen en dit met een spectaculair lagere stralingsdosis in vergelijking met de conventionele CT-scan.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeken met de Cone Beam. Klik op een onderzoek voor meer gedetailleerde informatie.

 terug

Infobrochures

terug

Aanvraagformulieren

terug