Afdelingen en centra

In deze rubriek vind je meer uitleg over een aantal medisch-verpleegkundige afdelingen en medische diensten van ons ziekenhuis. Het is niet de bedoeling hier een exhaustieve opsomming te geven maar wel om een aantal afdelingen en diensten extra in de kijker te plaatsen. De lijst zal dan ook regelmatig aangevuld of gewijzigd worden.