Centrale aansprakelijkheid

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verschaffen, belet dit niet dat in sommige gevallen u van oordeel kunt zijn dat uw rechten als patiŽnt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen.

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent concreet dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij ťťn centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

Dit geldt echter niet voor de beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis hun activiteit uitoefenen op zelfstandige basis. Voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan (en dus niet bij het ziekenhuis). Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor medische fouten. Voor meer informatie over zijn/haar persoonlijke verzekeraar kunt u terecht bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Hierna vindt u informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis Ė beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of die beroepsbeoefenaars onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen of niet.

 

Beroepsbeoefenaar Statuut Totaliteit of gedeelte van categorie Vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
Apothekers Werknemers Totaal Ja
Laboranten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
DiŽtisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
Ergotherapeuten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
Technologen medische beeldvorming aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
Kinesisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers
Totaal

Ja

Logopedisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaal Ja
Apothekers Ė klinisch biologen Zelfstandigen Totaal Neen
Bepaalde beroepsbeoefenaars maken voor hun praktijk gebruik van eigen of externe medewerkers Hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis Totaal Neen
Artsen in opleiding Hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis Totaal Neen
Artsen Zelfstandigen Totaal Neen

Indien u bijkomende informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige Ö), en of het ziekenhuis als dan niet aansprakelijk is, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis. Dit kan telefonisch op 011 69 90 28, of per e-mail (ombudsdienst@stzh.be). U kunt uw vraag voor informatie, mondeling of schriftelijk, te allen tijde stellen, ook na tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.